Què és Reimagine Textile?

 

Reimagine Textile és una estratègia impulsada per l’Ajuntament de Mataró i co-liderada per TecnoCampus i el Centre Tecnològic Eurecat. Té com a missió la recuperació de la competitivitat del tèxtil català davant Europa i el món, impulsant la innovació, la sostenibilitat i nous models de negoci digitals, tot creant un Hub internacionalment reconegut que generi riquesa al territori.

Volem ser un referent per la indústria tèxtil, en especial la dedicada als sectors moda, salut i esport, pel que fa a la innovació tecnològica i de model de negoci, afavorint que les empreses es re-imaginin, tot treballant la seva transformació i adaptant-se als reptes actuals i de futur.

Reimagine Textile aposta per la millora competitiva de les empreses, i l’impacte positiu que aquesta té en la societat, potenciant així la re-industrialització del sector i dels territoris on té més presència, començant pel Maresme i Catalunya.

Talent emprenedor

És un programa d'alt rendiment i d'acompanyament en el procés de transformació d'idees de negoci del sector tèxtil i moda en projectes reals d'empresa.

Aquest programa va adreçat a emprenedors o start-ups (fins a 5 anys de vida) del sector tèxtil que apostin per la innovació, la sostenibilitat o la circularitat com a avantatge competitiu en el seu model de negoci.

Cada any es seleccionen 15 projectes que incorporin teixits intel·ligents, funcionals i sostenibles, eco disseny, wearables, materials innovadors, economia circular tèxtil, digitalització de processos, impressió 3D, marques disruptives o altres elements innovadors per la indústria tèxtil.

  • 1a Fase: sessions grupals els dijous al matí de juny a novembre. Mentoring personalitzat tant d’estratègia com d’operacions. Orientació tecnològica.
  • 2a Fase: dels 15 projectes es seleccionen 5 que rebran mentoring d’acompanyament durant dos mesos pel llançament del seu producte al mercat.

És un programa de curta durada adreçat a emprenedors amb un projecte del sector tèxtil-moda que ajuda a crear, validar i planificar un model de negoci tèxtil. Consta de 4 sessions els dilluns al matí entre octubre i novembre. Després es rep un mentoring one-to-one per revisar el resum executiu.

Acceleració de startups

Incubadora Reimagine Textile

La incubadora Reimagine Textile es troba en el Parc Tecnològic de TecnoCampus i disposa d’un espai co-working de més de 100m2 amb capacitat per a 10 start-ups, sales de reunions, plató fotogràfic, FabLab d’experimentació i prototipatge, atelier de mostraris i sales de congressos.

Programa d'acceleració

Les empreses allotjades reben acompanyament i assessorament tant de negoci com tecnològic. També tenen accés a finançament, formació a mida, participació en esdeveniments i fires, connexió amb la indústria tèxtil i visibilitat en mitjans.

Competitivitat industrial

 

  • ACCELERACIÓ CORPORATIVA

Projecte fet a mida per a empreses que busquen una solució innovadora per abordar un repte.

  • TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Creació i posada a disposició de la indústria tèxtil fulls de ruta i recursos necessaris per a l’efectiva transformació digital i millora de la competitivitat del negoci tèxtil (producte, procés productiu, distribució i/o canal)

  • SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR

Facilitar i acompanyar al sector tèxtil català en la seva transició cap un nou model de tèxtil respectuós amb el medi ambient i capaç de donar resposta a les exigències d’una demanda cada cop més conscient i exigent.

  • SERVEIS R+D

Serveis d’assaigs i prototipatge, estudis de viabilitat i transferència tecnològica.

  • INTERNACIONALITZACIÓ

Programa GO GLOBAL per l’obertura de nous mercats internacionals: informació de mercats, assessorament estratègic i operatiu, i contactes en els mercats de destinació amb serveis de softlanding.

Creació de consorcis per a projectes europeus i xarxa col·laboradora internacional.

Web Reimagine Textile

Accedir

Marketplace Cooperatèxtil

Fundació TecnoCampus estrena la nova plataforma digital COOPERATÈXTIL que connecta oferta i demanda del sector tèxtil. Es tracta d’una versió avançada del directori d’empreses que es va publicar al 2013, que pretén donar visibilitat al teixit industrial tèxtil català a nivell europeu i posicionar-lo com a producció de proximitat i de qualitat.

El directori de proveïdors està format per més de 700 tallers i empreses de Catalunya que ofereixen tota varietat de serveis del sector tèxtil: fabricació i gestió de producte, fils, teixits, tints, estampació, disseny i patronatge, confecció, planxa i acabats, brodats i aplicacions, fornitures, etiquetatge i packaging, certificacions, logística, maquinària i reposicions, etc... La qualitat, proximitat i el saber fer d’un territori amb una antiga tradició industrial tèxtil.

La plataforma és un marketplace interactiu que conté tant serveis gratuïts com serveis avançats de pagament. La part pública de la web té el directori d’empreses industrials i de serveis per la producció tèxtil, així com la possibilitat de publicar una comanda i aixecar l’interès dels possibles proveïdors. La intranet, té serveis avançats on es pot modificar el perfil de cada empresa i contractar serveis premium, com serien la intermediació, consultoria o serveis de visibilitat reforçada. 

Web Cooperatèxtil

Accedir
Logos dels programes:

 

 

Amb el suport de: