Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

rafa de los arcos fernández
Carlota Frisón Fernández 
Xiana Gómez Díaz 
Alejandro Marzoa Blasco 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura suposa un acostament al que significa la direcció en els diferents àmbits de l'audiovisual, des del narratiu cinematogràfic fins al discurs purament artístic.
Està dividida en 3 blocs cadascun dels quals tractarà un àrea diferent, conformant entre tots ells una panoràmica teòric pràctica del que significa la direcció en l'audiovisual.

L'objectiu final de l'assignatura és la realització d'un curtmetratge per grups. Els 3 blocs i les seves pràctiques recolzaran transversalment aquesta fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats d'aprenentatge


Conèixer què significa dirigir en l'audiovisual, generar individus sensibles i disposats a expressar-se.
Familiaritzar a l'alumne amb la metodologia de la direcció i la presa de decisions.
Reforçar tècniques del llenguatge audiovisual.
Consolidar el treball en equip.

Metodologia de treball


Les classes s'estructuraran a partir d'una combinació de teoria i pràctica. El personal docent introduirà els conceptes a partir d'exemples audiovisuals que donaran motiu a l'exercici pràctic. Aquest exercici partirà de l'aula i podrà tenir el seu desenvolupament fora d'ella.
Els exercicis tindrà un seguiment i correcció en les hores de classe amb la finalitat de generar un diàleg crític entre l'alumnat i el professorat.

Important el seguiment del projecte final de curtmetratge a partir de les 3 àrees (narrativa, direcció  d'actors, expressió artística).

Continguts


BLOC A:

DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA I

(RAFA DE LOS ARCOS)

A.1
Introducció a la idea de direcció.
1.1: l'empatia en l'audiovisual
1.2: de què parlen les pel·lícules, l'expressió del cineasta.

A.2
Direcció vs realització.
2.1: els narradors i els directors
2.2: el llenguatge audiovisual bàsic: escriure amb imatges.

2.2: la transmissió d'idees i la transmissió d'emocions
2.3: aprendre a mirar

A.3
L'expressió original al cinema.
3.1: generar una idea a partir de la reflexió personal
3.2: procés d'escriptura d'una idea original

 

DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA II (ALEJANDRO MARZOA)

A.4
Enfrontar-se a un projecte.

4.1: La gestació de la idea -temis
-motivacions
-l'elecció del tipus de projecte -la presa de decisions

A.5
Desenvolupament del projecte.
5.1: Com es porten a la realitat els projectes?
5.2: Finançament i indústria, expectatives i realitats.
5.3: Equips tècnic artístics, la importància dels departaments i les decisions sobre aquest tema. Anàlisi de direcció a partir dels departaments.

5.4: Interpretacón d'un guió, què signifiquen els guions a nivell de direcció?

A.6
El desglossament de guió.
6.1: què signifiquen els guions a nivell de producció?

 

BLOC B

DIRECCIÓ D'ACTORS
(CARLOTA FRISÓN)

B.1
Introducció a la nomenclatura de la interpretació, conceptes fonamentals.

1.1: Sentiment, escolta, imaginació, energia i risc.

1.2: La importància de l'adjectiu i el verb. 1.3: El cos

B.2
Escoles i tècniques d'interpretació.

2.1 : Stanislavsky, Strasberg, Meisner, Grotowski, Lepage, Meyerhold, Lecog, Brook, Artaud, Brecht, Boal i Barba.

B.3
Maneres d'abordar el treball interpretatiu.
3.1: el cásting, els assajos i el rodatge.

3.2: el llenguatge de l'actor, com dirigir-se a l'intèrpret professional.

 

BLOC C

ALTRES DIRECCIÓNS AUDIOVISUALS (XIANA GÓMEZ)

C.1
El cinema com a discurs artístic

1.1: autoria, llenguatge, originalitat i autenticitat.

C.2
Límits i fronteres del cinematogràfic.
4.1: convencions i tècniques possibles.

4.2: transversalitat amb altres llenguatges artístics.C.3
Desenvolupament de projecte de curtmetratge des del punt de vista autoral.

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


BLOC A:

Activitat 1: Exercici de personatge i el seu conflicte.

Activitat 2 : Anàlisi de fotograma preexistent des del punt de vista de direcció. 

Activitat 3: Desenvolupament de projecte de curtmetratge per grups de treball. 

Fases:

Sinopsi

Escaleta seqüenciada

Guió literari

Guió tècnic

Dossier de localitzacions

Dossier de càsting

Dossier final que inclou tots els apartats anteriors.

Muntatge final del curtmetratge i presentació (pitching)

Activitat 4: Reflexió individual escrita.BLOC B:

Activitat 5: Anàlisi interpretativa d'una seqüència del curtmetratge que rodaran.

Activitat 6: Al costat d'una actriu professional, es posarà en pràctica la seqüència triada del curtmetratge que realitzaran. Es treballarà el com dirigir-se a l'actor/actriu i les situacions específiques que poden sorgir en els diferents processos.BLOC C:

Activitat 7: Creació d'una peça audiovisual curta (1-2 minuts) de creació, incloent: 
- reflexió sobre el procés creatiu
- proposada de síntesi i visualització del propi processo
- creació i presentació d'una peça propositiva, a través de materials propis o aliens

Sistema d'avaluació


SISTEMA D'AVALUACIÓ

BLOC A (45%)

10% activitats prèvies al desenvolupament del curtmetratge (anàlisi d'un fotograma preexistent i exercici de personatge/conflicte) 

35% desenvolupament curtmetratge (activitat de grup, lliurament 21/03), la nota es calcula:

 - 10% Dossier final (sinopsi, escaleta seqüenciada, guió, guió tècnic, localitzacions i càsting)

 - 20% Peça curtmetratge (muntatge "final")

 - 5% Presentació i conclusió final (pitching de presentació)BLOC B (15%)


15% Direcció d'actors. La nota es calcula:

-10% lliurament de treball escrit d'adreça d'actors durant la creació del curtmetratge (nota de grup).

-5% exercici de direcció actoral al costat de l'actriu convidada (nota de grup). BLOC C (10%)

10% Altres cinemes: 


- 10% peça curta de creació 


PARTICIPACIÓ/ NOTES INDIVIDUALS


15% reflexió individual escrita (lliurar el 21/03)

15% assistència (nota individual d'assistència general durant tota l'assignatura)


FILMOGRAFIA

(obres a les quals es farà referència durant el transcurs de l'assignatura)
Bloc A:
Alien, el vuitè passatger (Ridley Scott, 1979)
Entre copes (Alexander Payne, 2004)
The Wrestler (Darren Aronovsky, 2008)
Atrapa'm si pots (Steven Spielberg, 2002)
Two Lovers (James Gray, 2008)
Elephant (Gus Van Sant, 2003)
Kramer vs Kramer (Robert Benton, 1979)
Up in the air (Jason Reitman, 2009)
Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)
Gloria (Sebastián Lelio, 2013)
Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012)
Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006)
Munich (Steven Spielberg, 2005)
The tree of Life (Terrence Malick, 2011)
2001: una odissea de l'espai (Stanley Kubrick, 1968) 
Dos dies, una nit (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2014)
Annie Hall (Woody Allen, 1977)
500 dies junts (Marc Webb, 2009)
Butch Cassidy and the Sundance Kid. George Roy Hill (1969)
X- Men First Class. Matthew Vaughn (2011)
Entre els Murs. Laurent Cantet. (2008)
Els Petits Mouchoirs. Guillaume Canet (2010)
The Weather Man. Gore Verbisnky (2005)
Bloc B:
Un tramvia anomenat desig. Elia Kazan (1951)
La nit americana. François Truffaut (1973)
Pickpoquet. Robert Bresson (1959)
Playtime. Jaques Tati (1967)
Bloc C:
En construcció. José Luís Guerín (2001).Bibliografia


Bàsic

McKee, Robert. El Guió. Alba Editorial. 2002.

STANISLAVSKI, Constantin. La construcció del personatge, Madrid:Aliança Editorial, 1999.

COLOM VALLS, Irene. Màrqueting i aplicació de la comunicació en la música popular.Barcelona: Editorial UOC, (2013). 148 pàg

Carver, Raymond. 3 roses grogues. Anagrama. 1988

Lumet, Sidney. Així es fan les pel·lícules. Editorial Rialp 1999.

SERNA, Assumpta. El treball de l'actor de cinema, Madrid: Càtedra, 1999

VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo. El videoclip a Espanya (1980-1995) : Gest audiovisual, discurs i mercat. 

CRUZ, NANDO et alter. Cultura en tensió. Raig Verd. Barcelona, 2016,

Lowenstein,Stephen. La meva primer pel·lícula: Pren 2. Alba Editorial, 2009.

Savater, Fernando. Ètica per a Amador. Ariel, 1991.

SUBIRÓS, Pau. El productor accidental. Anagrama. Barcelona, 2015.