Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: First and second quarters

Crèdits: 12

Professorat: 

Mª Soliña Barreiro González

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Documental de creació: guió i realització és una assignatura en la qual s'aprendrà què és el tractament creatiu de la realitat, com ha evolucionat al llarg de la història del cinema i per què. És una assignatura que combina una reflexió forte sobre el cinema del real amb una pràctica intensa d'aquesta modalitat audiovisual mitjançant la creació de peces breus de muntatge en càmera, peces extenses de 20 minuts i crítiques fílmiques de reflexió sobre la producció documental. És una assignatura que combina teoria, reflexió i pràctica d'una forma orgànica, entenent que els i les alumnes ja han desenvolupat un coneixement significatiu de l'audiovisual al llarg dels tres anys previs dels estudis de GMA.

Resultats d'aprenentatge


- Conèixer els principals moviments, els seus autors més rellevants i l'evolució històrica del gènere documental.
- Haver adquirit la capacitat d'anàlisi de les peces documentals des de la perspectiva estètica, autoral, productiva,
històrica i tècnica.
- Saber preproduir, realitzar i comercialitzar un documental de forma eficaç i adaptada al tipus de mitjà on emetrà.
- Treballar en equip i de manera autònoma en el desenvolupament d'un producte audiovisual assumint els rols propis d'un equip de producció audiovisual.
- Desenvolupar un pensament complex sobre la imatge documental, la seva narrativa, les tècniques de filmació d'imatges i muntatge diferencials en relació a la ficció.

Metodologia de treball


La metodologia docent de basa en l'elaboració col·lectiva del discurs analític dels documentals estudiats en classe; a més de la introducció estètic-històrica de la professora, s'analitzarà amb la participació de la tota la classe les implicacions de la peça des d'un punt de vista social, estètic, tècnic i fins i tot epistemològic.


En relació a les pràctiques, s'entendran com un taller en el qual es debatran els avanços en les fases de producció de cada documental: aquelles imatges, muntatges o idees que cada grup vagi desenvolupant es treballaran amb tota la classe per facilitar el bon desenvolupament de la peça.

Continguts


BLOC A: EL DOCUMENTAL DE CREACIÓ

A1. Introducció al documental de creació

1.1. Una aproximació conceptual al documental de creació. Els universos documentals.
1.2. Origens del documental cinematogràfic.
1.3. La qüestió del realisme, la verosimilitut i el compromís autoral.
1.4. Classificació i categories de documental: Nichols vs Bruzzi.

A2. Orígens del documental: realisme, pensament, avanguarda i ús social.

2.1. El documental clàssic. Robert Flaherty.
2.2. El documental i les avantguardes dels anys 20 i 30: Dziga Vértov, Walther Ruttmann, Jean Vigo.
2.3. Institucionalització del cinema social. Documental polític i de confrontació. John Grierson, Henri Storck, Joris Ivens.

A3. El documental en guerra

3.1. Transformacions del documental a la II Guerra Mundial
3.2. Alemanya, Itàlia i els EUA: Frank Capra, Leni Riefenstahl
3.3. El lirisme del John Ford documentalista
3.4. Imatge i retòrica després de l'Holocaust

A4. Documental i Cinema moderne: els límits de l'objectivitat

4.1. Free Cinema i el cinema directe americà. El documental observador.
4.2. El cinema vérité. El documentalista com agent catalitzador.
4.3. El fals documental (mockumentary).
4.4. El documental performatiu.
4.5. El documental autobiogràfic: Mekas, Ross McElwee, Agnes Varda.

A5. Documental Postcolonial: Amèrica Llatina i el Tercer Cinema. Documental etnogràfic africà

5.1. "Hacia un tercer cine" Cuba i Chile. Patricio Guzmán i Santiago Álvarez.
5.2. Antropologia i documental. Jean Rouch, Timothy Asch.
5.3. Documental postcolonial avui.

A6. Intermedialitat, autoria i material d'arxiu: noves vies

6.1. Redescobriment dels arxius i el paper de l'autor: Losnitza i Forgács
6.2. La televisió i el documental de qualitat: INPUT
6.3. Noves vies i suports: autoria col·lectiva i mon digital
6.4. Cinema de fotògrafs: Moholy-Nagy, William Klein, Raymond Depardon

A7. Cinemes documentals Ibèrics

7.1. República, Franquisme i Resistències: una estètica de guerrilla.
7.2. La Transició i el cinema documental. Basilio Martín Patino, Jaime Camino, Llorenç Soler.
7.3. La memòria del dolor al cinema documental portuguès
7.4. El renaixement del documental: Catalunya 1990-2014. José Luis Guerín, Joaquím Jordà i Isaki Lacuesta
7.5. Novo Cinema Galego: De arraianos i llengües minoritzades.
7.6. Estètica i territori: d'Andalusia a Euskadi

BLOC B: PROCÉS DE CREACIÓ AL DOCUMENTAL

B8. La idea

8.1. Idea, història, sinopsi
8.2. Tipus, topos i cerca
8.3. Documentació i fonts

B9. El guió documental

9.1. Característiques del guió documental
9.2. Guió de rodatge
9.3. Guió en el muntatge

B10. Els personatges

10.1. Elecció i treball previ
10.2. Tractament visual i sonor
10.3. Qüestions ètiques en el treball amb els personatges

B11. Estructures, recursos narratius i posada en escena.

11.1. Organització narrativa del material documental
11.2. Observar o provocar
11.3. Seqüència, durada i presa
11.4. Tractament i concepció global
11.5. So, paraula i música
11.6. Narrador, entrevista, diàleg.

B12. Realització, mirada i pols documental

12.1. Models de rodatge
12.2. Punt de vista
12.3. Condicionants del material

B13. Arxiu i document: material visual i sonor

13.1. Rastres heterogenis del real
13.2. Integració de materials i estil
13.3. Dinamització, posproducció, animació

B14. El muntatge documental

14.1. Guió i muntatge
14.2. Muntatge en paper
14.3. Ritme i estructura
14.4. El Muntatge de la paraula
14.5. Muntatge i discurs
 

B15. Producció, distribució i exhibició: el documental i la indústria

15.1. Disseny de l'estratègia de finançament i comercialització
15.2. Nous formats televisius
15.3. Circuits de producció i distribució: festivals de cinema documental
15.4. Plataformes documentals i documental interactiu
15.5. Tendències en la producció i exhibició

El Bloc A i el Bloc B es treballaran simultàniament, no seran consecutius

Activitats d'aprenentatge


Examen Final (un per trimestre)

Peça de muntatge en càmera

Ideació, planificació i enregistrament d'una peça de 5 minuts de durada de muntatge en càmera.
Activitat individual. Cada alumne ha d'escollir una franja horària d'entre les 24 hores del dia en la qual realitzarà la seva peça; l'hora haurà de reflectir-se en algun moment del vídeo.
La temàtica estarà relacionada amb el treball. 

Documental de creació de 20 minutos
Elaboració d'un documental de creació de 20 minuts de durada.
Activitat en equips de 5 persones amb funcions definides (responsables però col·laboratives)
Es cobriran les fases de preproducció, guió, realització, edició, postproducció i disseny de comercialització.

Crítiques cinematogràfiques
Crítica cinematogràfica especialitzada: estètica, estructura, significació en la història del documental, materials, estructura narrativa, etc.
S'han de lliurar el dimarts següent a la finalització de l'explicació del tema amb el qual es relacionen.
El lliurament ha de ser en paper i per Turnitin
Dues pàgines màxim, notes al peu al final i il·limitades. La bibliografia emprada ha de ser especialitzada.
Correcció ortogràfica (-0’25 punts per falta)
Els plagis equivaldran a una qualificació de 0 punts a l'apartat sencer de crítica cinematogràfica, això vol dir que es perdrà el 15% de la nota final.

Tema 1 - A escollir entre

Réquiem por Billy el niño (Anne Feinsilber, 2006)

5 Broken Cameras (Emad Burnat & Guy David, 2011)

The Punk Syndrome (Jukka Kärkkäinen & Jani-Petteri Passi, 2012)

The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)

20.000 días en la Tierra (Iain Forsyth & Jane Pollard, 2014)

Tema 2 - A escollir entre

El hombre de la cámara (Dziga Vértov, 1929)

Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Walther Ruttmann, 1928)

Tema 3

Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1955)

Tema 4 - A escollir entre

Chronique d’un été (Jean Rouch & Edgar Morin, 1961)

Titicut follies (Frederick Wiseman, 1967)

Tema 5 - A escollir entre

Les maîtres fous (Jean Rouch, 1955)

La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1975)

Hanoi martes 13 (Santiago Álvarez,1967)

Tema 6 - A escollir entre

War game (Peter Watkins, 1965)

Barcelona abans que el temps ho esborri (Mireia Ros, 2010)

Persépolis (Marjane Satrapi, 2007)

Tema 7 - A escollir entre

Queridísimos verdugos (Basilio Martín Patino, 1973)

52 Domingos (Llorenç Soler, 1966)

Rocío (Fernando Ruiz Vergara, 1981)

No quarto da Vanda (Pedro Costa, 2000)

Tema 8 - A escollir entre

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro (2015) Maria Court, Rosemarie Lerner http://www.farselona.com/es/index.html (2015) Kika Serra, Paty Godoy

http://www.hiddenwounds.be  (2013) Thomas Kaan

http://www.webdocsolos.com/es (2013) Lukas Jaramillo

http://www.sombrasdelprogreso.com/ (2012) David Moya

Crítica extra
Hi ha la possibilitat de millorar la qualificació o augmentar la mitjana si es realitza voluntàriament una crítica del Festival de Cinema d'Autor, del IN-EDIT, de la Mostra Internacional de Films de Donas o del Documental del Mes.

MINIPUT: Mostra de Televisió de Qualitat.
CCCB, Barcelona. 10:00 a 22:00 hores.

Els alumnes han d'acudir a la Mostra i d'entre els nous formats del real visionats fer una selecció de programació per a la televisió catalana. Haurà d'escollir-se un dels formats exhibits, explicar què canvis i para quin canal, franja horària, etc. es triaria, a més de justificar la decisió i explicar les transformacions que s'emprarien en la seva adaptació.
Tasca en grup. Obligatòria.
http://miniput.cat/

Sistema d'avaluació


a) Examen Final (35%)

b)Treball Individual (25%)

    b1.Peça de muntatge en càmera (10%)

    b2.Crítiques cinematogràfiques (15%)

c) Documental de 20 min. (40%)

d) Activitats presencials obligatòries: Selecció programació MINIPUT i Documental del mes


FILMOGRAFÍA

Visionat Obligatòri, en consequència, aquesta filmografia es matèria d'examen.

Nanook el esquimal (Flaherty, 1922)

Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Ruttmann, 1928)

El hombre de la cámara (Vértov, 1929)

Tierra sin pan (Buñuel, 1933)

Miseria en el Borinage (Ivens, Storck,1934)

Housing Problems (Elton y Anstey,1935)

Night mail (Watt, Wright,1936)

El triunfo de la voluntad (Riefenstahl, 1936-37)

The River (Lorentz, 1950).

Les maîtres fous (Rouch, 1955).

Noche y niebla (Resnais, 1955).

El misterio de Picasso (Clouzot, 1956).

Chronique d'un été (Jean Rouch, Edgar Morin, 1961).

The war game (Watkins, 1965)

52 Domingos (Llorenç Soler, 1966)

Titicut Follies (Wiseman, 1967)

Salesman (Maysles, 1968)

El Desencanto (Jaime Chávarri, 1976)

Queridísimos verdugos (Basilio Martín Patino, 1977).

La vieja memoria (Jaime Camino,1979)

Rocío (Fernando Ruiz Vergara, 1981)

Sans Soliel (Marker, 1983)

Zelig (Allen, 1983).

This is Spinal Tap (Reiner, 1984)

Shoah (Lanzmann, 1985)

El encargo del cazador (Jordà, 1990)

London (Patrick Keiller, 1994)

Casas Viejas (Martin Patino, 1996)

Monos como Becky (Jordà, 1999)

Buena Vista Social Club (Wenders, 1999)

Los espigadores y la espigadora (Varda, 2000).

En construcción (Guerín, 2001)

Capturing the Friedmans (Jarecki, 2003).

Grizzly Man (Herzog, 2005)

Requiem por Billy el Niño (Anne Feinsilber, 2006).

Blokade (Losnitza, 2006).

Can Tunis (Paco Toledo & José González Morandi, 2006)

5 Broken Cameras (Emad Burnat & Guy David, 2011)

Tralas luces (Sandra Sánchez, 2011)

The Punk Syndrome (Jukka Kärkkäinen & Jani-Petteri Passi, 2012)

Searching for the Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012)

The act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)

A 20 pasos de la fama (Morgan Neville, 2013)

The special need (Carlo Zoratti, 2013)

20.000 días en la tierra (Iain Forsyth, 2014)

Game over  (Alba Sotorra, 2015)

La teoría sueca del amor (Erik Gandini, 2016)

 

Bibliografia


Bàsic

Barreiro, M.S. La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años 20. Barcelona: tesis doctoral, 2011.

Bruzzi, Stella. New Documentary. A critical Introduction. . Indeanapolis : Indiana University,, 2000.

Català, JM y Cerdán J. "Después de lo real. Pensar las formas del documental hoy" . Valencia: Archivos de la Filmoteca Valenciana, (oct-feb 2007-2008).

Nichols, Bill. La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1997

Cerdán, J. y Torreiro. Al otro lado de la ficción. Trece documentalistas españoles contemporáneos. Madrid: Cátedra, 2007

Ledo, Margarita. Cine de fotógrafos.. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

Rabinguer, Michael. Dirección de documentales. Madrid: IORT, 2001.

Sucari, Jacobo. El documental expandido: pantalla y espacio. Barcelona: UOC, 2013

Torreiro, Casimiro. Realidad y creación en el cine de no-ficción. Madrid: Cátedra, 2010

Barreiro, M.S.. De madera y niebla: Esbozo crítico del cine documental español. México DF: Icónica, Otoño 2013.

Català, JM y Cerdán J. . Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. . Madrid: Ocho y Medio,
2008.

Cuevas Efrén. El cine autobiográfico en España: una panorámica. RILCE 28.1 , 2012.

Ledo, Margarita. Del cine ojo al Dogma 95. Paseo por el amor y muerte del cinematógrafo documental. Barcelona: Paidós, 2004.

Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University, 2001

Barnow, Erik. El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1998.

Renov, Michael. Theorizing Documentary. Londres: Routlege, 1993

Sellés, Magdalena. El documental. Barcelona: UOC, 2008

Ward, Paul. Documentary, the margins of reality. London & New York: Wallflower, 2005.

Weinrichter, Antonio. El cine de no ficción: desvíos de lo real. . Madrid: T&B Editores, 2005.

Villarmea, Iván. Documenting Cityscapes: Urban Change in Contemporary Non-Fiction Film. Columbia University Press: 2015.