Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Cristòfol Casanovas Casanovas
Eva Pascual Reyes 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Professors: Cristòfol Casanovas i  Eva Parey 

La impartició de l'assignatura pot ser en català o castellà. Els apunts, en català.

S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels dos idiomes co-Oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiant. 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

Descripció


L'assignatura d'Equipaments i Tècniques Fotogràfiques respon a una assignatura que afronta per una banda, el coneixement del material fotogràfic en l'àmbit dels principis de funcionament, paràmetres i característiques, i de l’altre,  l'ús d'aquests, aplicant-los al fet fotogràfic, introduint les tècniques que ho fan possible. 

L'altre vessant important, que s'aplica en gairebé totes les sessions teòriques, és la de l'anàlisi d'imatges, amb un especial interés per imatges de la premsa del moment,  on l'alumne aplica gradualment els seus coneixements i veu l'aplicació de la tècnica apresa.

 

Continguts


1 LA CÀMERA

1.1 El Visor.

1.2 L’Obturador. Prioritat al Temps d’Exposició.

  •       1.2.1     Anàlisi d'imatges relacionades amb el tema.

1.3 El Diafragma. La Profunditat de Camp. Prioritat a l’Obertura.

  •       1.3.1     Anàlisi d'imatges relacionades amb el tema.

1.4 El Sistema d'Enfocament.

1.5 El Sensor d’Imatge.

1.6 Fotòmetre i Exposímetre: EXPOSICIÓ:

1.6.1 Lectura de la Llum: Fotometria Bàsica. 

1.6.2 Sistemes de Medició.

1.6.3 Compensació de l’Exposició.

      1.6.4     Anàlisi d'imatges relacionades amb el tema.

 

2 L’OBJECTIU:

2.1 Detalls constructius i Consideracions Òptiques: Aberracions i Correccions.

2.2 Distància Focal. FOV. Factor d’Amplificació. Lluminositat.

2.3 Classificació d’Objectius.

2.4 Objectius Singulars.

2.4.1 Catadiòptrics, Tilt&Shift, Macro.

2.4.2 Multiplicadors de Focal. Alternatives Macro (Lents d´Aproximació, Anelles Inversores).

2.5     Anàlisi d'imatges relacionades amb el tema.

3 ALTRES EQUIPAMENTS

3.1 El Flaix.

3.1.1 Descripció, paràmetres (GN i Velocitat de Sincro) i tipus.

3.1.2 Tècniques Fotogràfiques amb Flaix: Flash de relleno, Sincronització a la 1ª i 2ª Cortineta,  Slow i High Speed.

3.2 Filtres Bàsics: UV, PL, ND. Fotografia IR.

3.3 Dispositius Singulars: Disparadors, Intervalòmetres, Para-sol, Trípodes i Monopeus.

3.4 Càmeres Singulars: Mirrorless, Estereoscòpiques, Lomografia...

3.5   Anàlisi d'imatges relacionades amb el tema.

 

 

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada (40 %):

Pràctiques de laboratori (d'obligada realització)  20%.   L'assistència a pràctiques no pot ser inferior al 80 % per ponderar la nota.
Treballs (20%)
Examen final (60%):

Examen 60%
Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit:

- Una mitjana mínima  de 5/10 en l'avaluació continuada. 

- Una mitjana mínima de 5/10  en l'examen final.

Si, el/la estudiant té una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.
La part d'avaluació continuada no és recuperable.
La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació.
Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Casanovas/Parey (2023). Apunts de l'Assignatura en pdf. TecnoCampus.

Freeman, Michael (2009). El Ojo del Fotógrafo. Blume Fotografía.

Langford, Michael (1994). La Fotografía Paso a Paso. Torsen Hermann Blume.

Complementary

Adams, Ansel (2002). La Cámara. Omnicon.

Szarkowski, John (2007). El ojo del fotógrafo. La Fábrica.

Rodríguez Pastoriza, Francisco (2014). ¿Qué es la fotografía? Breve historia de los géneros, movimientos y grandes autores del arte fotográfico. Lunwerg.