Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés
Ariadna Vázquez García 

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

  • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

Descripció


Aquesta assignatura representa una introducció a les tècniques periodístiques de selecció i contrast d'informació i de redacció periodística, per la seva aplicació en els àmbits audiovisual i multimèdia.

 

 

Continguts


1. Introducció al Periodisme

1.1 Situació social del periodisme i transformacions en el sector de la comunicació
1.2 Periodisme, actualitat i informació
1.3 El periodista avui

2. Fonts d'informació i contrast

3. Ètica periodística i codi deontològic
3.1. Funció social del periodisme
3.2. Ètica periodística i codi deontològic
3.3 Institucions periodístiques
3.4. Aspectes legals

4. Els gèneres periodístics

4.1 Tècniques de redacció de notícies i llenguatge periodístic 
4.2 Els llibres d’estil
4.3 Els gèneres periodístics 

4.3.1 La notícia
4.3.2 L'entrevista
4.3.3 El reportatge
4.3.4 La crònica
4.3.5 La crítica
4.3.6 L'editorial

4.4 Imatge i Fotoperiodisme
4.5 El Periodisme de dades

 

5. Escriptura periodística als mitjans digitals

5.1. Societat de la informació i periodisme
5.2. Els mitjans digitals

5.2.1 Redactar per a mitjans digitals
5.2.2 Estructura de la informació: estratificació, redacció multinivell
5.2.3 Comportament de l'usuari i usabilitat

5.3 Periodisme i xarxes socials
 

6. Reptes i futur del periodisme digital

6.1 Periodisme, participació i interactivitat 
6.2 El repte de la qualitat
6.3 Periodisme 3.0: els límits del periodisme ciutadà 
6.4 Els nous models de negoci
6.5 La redacció integrada

 

 

Sistema d'avaluació


Qualificació ordinària 

La Nota final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials: 

50% de la nota final associat a la part teòrica (40% en l'examen final i 10% en l'examen oral).
40% de la nota final associat a la part d'avaluació continuada de l'assignatura (20% en el projecte final i 20% en les altres pràctiques de l'assignatura).
10% de la nota final associat al test d'actualitat.

Requisits mínims: s'ha d'obtenir un mínim de 5 en la part teòrica per poder aprovar l'assignatura. 


Examen de Recuperació 
Podran accedir a l'examen de recuperació aquelles persones que no tinguin aprovada la qualificació ordinària del curs. No obstant, l'examen de recuperació només permet recuperar la part teòrica del curs, l'avaluació continuada no és recuperable. Per tant, la nota de la part teòrica ha de permetre obtenir una mitja final de 5 en el global de l'assignatura. 
 

 

Bibliografia


Bàsic

Poitras, Laura (producció i direcció) (2014). Citizenfour [documental]. EUA, UK, Alemanya: Praxis Films, Participant Media, HBO. 

Aleksiévitx, Svetlana (2016). La pregària de Txernòbil. Raig Verd Editorial.

Sorkin, Aaron (productor) (2012). The NewsRoom [sèrie de televisió]. EUA: HBO. 

McCarthy, Tom (direcció) (2015). Spotlight [cinta cinematogràfica]. EUA: Anonymous Content. 

Ayestaran, Mikel (2018). Las cenizas del califato. Península. 

Complementary

Politkovskaya, Anna (2007). Diario Ruso. Debate.

Bernal Triviño, Ana Isabel (2014). Herramientas digitales para periodistas. Editorial UOC.

Cobo, Sílvia (2012). Internet para periodistas. Editorial UOC.

Gomis, Llorenç (2008). Teoria de los géneros periodísticos. Editorial UOC.

Tascón, Mario i d'altres (2012). Escribir en internet. Galaxia Gutenberg.

Pew Research Center, Journalism and Media: http://www.journalism.org/

Watkins, Peter (2017). La crisis de los medios. Pepitas ed.

Kapuscinski, Ryszard (2005). Los cínicos no sirven para este oficio. Anagrama.

Ramonet, Ignacio (2011). La explosión del periodismo. Clave Intelectual.

BBC, Journalism Academy online: http://www.bbc.co.uk/academy

Reig, Ramon (2015). Crisis del sistema, crisis del periodismo. contexto estructural y deseos de cambio. Gedisa.

Nafría, Ismael (2017). La reinvención de The New York Times: Cómo la dama gris del periodismo se está adaptando (con éxito) a la era de los móviles. Disponible a: https://www.ismaelnafria.com/nytimes/

Aleksievitx, Svetlana (2015). La guerra no tiene rostro de mujer. Barcelona: Debate.