Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jorge Oter González
Cristòfol Casanovas Casanovas 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Descripció


En aquesta assignatura es tracta de parlar, analitzar, reflexionar i experimentar sobre diferents temes relacionats amb la nit i la llum nocturna, des de vessants diferents, especialment culturals, centrats en les eines audiovisuals: fotografia i cinema.

D'aquesta manera es propicia una investigació que, al final, volem que ens aporti una nova visió i uns nous usos de la nocturnitat, orientats a una manera més conscient de fer imatges.

 

Continguts


Els continguts de l'assignatura es divideixen en dues parts que s'impartiran de forma intercalada:

Part 1: 

1.1. Aspectes de Biologia, Fisiologia, Psicologia, Sociologia i Arquitectura relacionats amb la nit.

1.2 Actualitat i aspectes tècnics.

      1.2.1. Fotografia i vídeo actuals i la nit. Temes i recursos. El lightpainting.

      1.2.2. La nit americana i les ficcions de plató: les llums diegètiques.

      1.2.3.La llum nocturna als clips musicals.

1.3 Història de la representació nocturna en pintura. El foc, la lluna, i la nit.

1.4 Fotografia nocturna: Brassai, Weegee i W. O Link.

1.5 Art i experimentació.

Part 2:

2.1. Allò simbòlic. Una aproximació semiològica a la construcció simbòlica del discurs. 2.2. L'ombra. Història i utilització d’una figura.

2.3. El cinema de terror: Val Lewton. De les claus genèriques a un cas autoral.

2.4. El film noir. Estil visual del cicle clàssic.

2.5. El gòtic al cinema. De la literatura a la seva plasmació en cinema.

2.6. El gòtic americà. Evolució regional de la moda gòtica.

2.7. El voyeur. Plaer visual prohibit i representació en imatges.

2.8 Nit i astres. Representacions i relacions derivades de la representació de la lluna i els cossos celestes.

2.9. Nit i celebració. L’espai nocturn com a plataforma festiva.

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada (70%):

Pràctiques de laboratori (d'obligada realització) 20%
Treball final 20%
Anàlisi fílmic 20%
Relat fotogràfic 10%

Examen final (30%):

Examen 30%

Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit una mitjana de 5 tant en l'avaluació continuada com en l'examen final. Si, el/la estudiant té una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.

La part d'avaluació continuada no és recuperable.

La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació.

Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs. Aquests han de preveure penalitzacions per faltes d'ortografia.

La no realització d'un exercici o l'incompliment dels terminis o formes establerts per a la seva realització per part dels professors suposa una qualificació de zero.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Keimig, Lance (2012). Fotografía nocturna. Omega.

Casanovas, Cristòfol (2013). La nocturnitat en la il·luminació dels clips musicals actuals [TFM, UOC]. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/36001

Barreiro González, Mª Soliña (2011). La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años 20″ [Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra]. http://hdl.handle.net/10803/31884

Calvillo Cortés, Amparo Berenice (2010). Luz y Emociones: Estudio sobre La Influencia de la Iluminación Urbana en las Emociones; tomando como base el Diseño Emocional [Tesis doctoral, UPC]. http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6138/TABCC1de1.pdf?sequence=1

Tanizaki, Junichiro (2010). Elogio de la sombra. Siruela.

Castillo Martínez de Olcoz, Ignacio Javier (2005). El sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. http://www.tdx.cat/handle/10803/1378

Rubio, Mario (2014). El fotógrafo en la noche. Mario Rubio.

Complementary

Schrader, Paul (1972). Notes on Film Noir. Film Comment, 8(1), 8-13. [Versión en español: http://www.historiadeltraje.com.ar/archivos/notas%20sobre%20el%20film%20noir%20paul%20schrader.pdf]

Barthes, Roland (1993). Elementos de semiología. Paidós.

Vieira, Mark A. (2019). Darkness, Darkness: The Films of Val Lewton: Looking Back at a B-Movie Master. https://brightlightsfilm.com/wp-content/cache/all/darkness-darkness-films-val-lewton-looking-back-b-movie-master/#.XI-1tShKhPY

Baxter, Peter (1975). On the History and Ideology of Film. Lighting Screen, 16(3), 83-106.

Vernet, Marc (2009). Photo, peinture, théâtre : éclairages de nuit à la Triangle. Cinemarchives. http://cinemarchives.hypotheses.org/627

Alekan, Henri (1984). Des lumières et des ombres. Le Sycomore.

Shaeffer, Dennis, y Salvato, Larry (1992). Maestros de la luz. Conversaciones con directores de fotografía. PLOT.

Cueto, Roberto (2010). ¿Qué es lo gótico? El adjetivo que se convirtió en un género. En Antonio José Navarro, Pesadillas en la oscuridad: el cine de terror gótico. Valdemar.

Navarro (Ed.), Pesadillas en la oscuridad. Madrid: Valdemar.

VV. AA. (2009). La sombra. Thyssen-Bornemisza.  

Metz, Ch. (2001). El significante imaginario. Psicoanálisis y cine. Barcelona: Paidós.

Gunning, Tom (2003). Loïe Fuller and the Art of Motion: Body, Light, Electricity, and the Origins of Cinema, en Richard Allen y Malcolm Turvey, Camera Obscura, Camera Lucida. Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048505067-006