Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Triadó Aymerich

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano
  • English

Competències


Competències específiques
  • CE6: Conèixer el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Descripció


Aquesta assignatura corresponent a la materia EMPRESA del grau i situada a primer curs pretén formar al futur enginyer en la realitat actual del funcionament d’una empresa tecnològica, de forma que s’acabi tenint una idea clara dels subsistemes funcionals de la Indústria, els seus processos i la seva gestió.

 

Continguts


BLOC 1: Economia

Introducció a l'economia. Microeconomia: la demanda i el consumidor. Corbes de preferències, restricció pressupostària i equilibri del consumidor. Microeconomia: l'oferta i els mercats. Eficiència, intercanvi i avantatge competitiu. Informació i especulació. Macroeconomia: el PIB i el creixement econòmic, la inflació i la desocupació. El paper del govern a l'economia.

 

BLOC 2: Empresa 

Definició d’ empresa. Organització. Tipus d’ organització. La propietat i el govern de l’ empresa. Entorn empresarial. Anàlisi econòmic de l’ empresa. Direcció d’ empresa. Direcció estratègica. Disseny de l’ organització. Cadena de valor. Gestió de la Innovació. Economia del coneixement. Industria 4.0. Sistemes gestió empresa.

 

BLOC 3: Subsistemes funcionals de l’ empresa

Subsistema de producció. Producció i serveis.  Aprovisionament. Existències. Logística. Subsistema d’ administració i recursos humans. Organització. Administració. Desenvolupament. Subsistema de direcció estratègica. Proposta de valor y model de negoci. Subsistema comercial i de màrqueting. M. Estratègic. M. Operatiu. M. Digital.

 

BLOC 4: Comptabilitat i finances

Introducció i conceptes bàsics. Els estats financers de l'empresa. Direcció financera. Inversió i finançament. Apalancament i rendibilitat. Control de gestió, costos i quadre de comandament. Indicadors. Anàlisi econòmic i financer de l'empresa. Pla econòmic-financer.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, pràctiques i treballs per lliurar.

  • Pràctiques 20%. (equips).
  • Activitats lliurables   e-campus 20% (equips).
  • Examen final  60% del valor (individual).

Bibliografia


Bàsic

La dirección de personal en la empresa. John W. Hunt

Fundamentos de marketing. Philip Kotler

Fundamentos de dirección de empresas. Maria Iborra, et.a.

Comprender la contabilidad y las finanzas. Oriol Amat

Complementary

Cuadro de mando integral. Michale Hammer

Estrategia: de la visión a la acción. Julian Carrión

Cuadro de mando integral. Michale Hammer