Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà

Idiomes d'impartició


  • Català

Català, Castellà i Anglès depenent de les activitats que realitzis

Competències


Competències específiques
  • CE6: Conèixer el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Competències transversals
  • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L’estudiantat Tecnocampus que tingui una idea per crear, desenvolupar, liderar o gestionar un projecte pot inscriure’s a l’Itinerari projectes amb impacte de Tecnocampus. En aquest itinerari adquiriran competències i coneixements per dissenyar projectes amb impacte positiu que generin una transformació en l’entorn econòmic, social i ambiental. 

 

L’entorn econòmic actual es caracteritza per canvis constants, inestabilitats i incerteses a les que la societat, el teixit empresarial i els ens públics i de  governança han de donar resposta. Aquestes només poden fer-ho generant projectes amb impacte positiu i sostenible que responguin a les necessitats i característiques dels mercats. La innovació, l’emprenedoria, l’economia circular i l’economia social són els elements transformadors per afrontar aquests canvis. 

 

Vols complementar la teva formació de grau i adquirir aquestes competències i coneixements per crear el teu propi projecte o innovar a les organitzacions existents? El departament d’Empresa, la Càtedra d’Economia Circular i la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus han dissenyat 6 activitats que podràs realitzar al llarg  dels teus estudis de grau i obtenir  6 o 4 crèdits curriculars optatius (ECTS). Apunta’t a l’assignatura optativa l’Itinerari Emprenedor. A partir del curs 2024-25 el nom de l’assignatura serà Itinerari projectes amb impacte de Tecnocampus.

Aquesta assignatura és el reconeixement intern a les activitats dutes a terme per l’estudiantat que acreditin el seu recorregut en activitats d’emprenedoria, innovació social i/o circular.  

L'itinerari emprenedor consta de 6 activitats extracurriculars obligatòries. Consulta infografia resum.. Les 6 activitats es poden dur a terme al llarg dels 4 o 5 cursos corresponents a  l'etapa de formació universitària. És a dir, NO és una assignatura optativa que es cursi en un trimestre en un horari concret. Les activitats proposades es  poden distribuir en dos, tres o quatre cursos acadèmics segons el ritme de treball de l'estudiant.  Són necessaris un mínim de dos cursos acadèmics per completar l’Itinerari.

Les activitats estan dividides en tres colors : BLAVES, VERDES i GROGUES seguint el contingut de l'assignatura  

Les activitats poden ser organitzades per Tecnocampus o d'altres entitats reconegudes en l'àmbit d'emprenedoria, la innovació, l’economia social i/o l’economia circular. 

 

https://www.tecnocampus.cat/empren/itinerari-emprenedor

 

 

 

Continguts


 1. Eines emprenedores i innovadores per aconseguir un impacte sostenible ( econòmic, social i ambiental) adquirides a través de cursos, seminaris, conferències, tallers, …als que t’hagis inscrit i participat. 

2. Competències sostenibles( ACTIVITATS DE COLOR VERD : Competències sostenibles + Mentor@ Joves)  

3. Ecosistema amb impacte ( ACTIVITATS DE COLOR BLAU : Accelera la teva Xarxa amb impacte sostenible i fes Networking + Resol un Repte per generar impacte) 

4. Projecte innovador amb impacte ( ACTIVITATS DE COLOR GROC :Desenvolupa un projecte amb impacte + infografia del teu itinerari amb impacte)  

5. Conferències i networking en l'àmbit de l'emprenedoria, la innovació , l’economia social i/o l’economia circular

Sistema d'avaluació


10% Competències sostenibles  

20% Mentor@ a Joves 

10% Accelera la teva Xarxa i fes networking 

20% Resol un Repte per generar impacte

30% Desenvolupa un Projecte amb impacte

10% Infografia del teu itinerari amb impacte

Bibliografia


Bàsic

https://ellenmacarthurfoundation.org/

Trias de Bes F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation: Ediciones Deusto.

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley

& Sons.