Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sergio Morales Planas

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • E9_Conèixer els fonaments de la ciència, tencologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesis o processat i les propietats dels materials

   

 • E13_Conèixer i utilitzar la teoria de màquines i mecanismes

   

 • E14_Conèixer i utilitzar els principis de la resistència de materials

   

 • E15_Tenir coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació

   

 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

 • Conèixer els fonaments dels sistemes màquines fluidomecàniques

 • Tenir coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials

Descripció


Assignatura optativa emmarcada en el bloc de la menció en Fabricació Intel·ligent en la Indústria 4.0, orientada a les aplicacions de la fabricació additiva per a la fabricació de peces i a l’aplicació de nous materials en diferents sectors industrials.

La fabricació additiva porta la tecnologia d’impressió 3D a la producció industrial gràcies a nous materials i noves tecnologies i ofereix una metodologia alternativa a la dels mètodes de fabricació sostractiva tradicional.

A l’assignatura s’estudien les diferents tecnologies existents, es treballa amb eines de simulació del comportament de peces fabricades amb materials avançats i amb diferents tecnologies. I també la repercussió del ús d’aquestes tecnologies en els processos de disseny i de fabricació de peces. A aquesta part corresponen 4,8 crèdits ECTS.

Una part específica del curs està dedicada als teixits intel·ligents, a les seves característiques, als processos de disseny i producció associats i a les seves aplicacions a diferents sectors: moda, esports, salut, automòbils, etc. A aquesta part corresponen 1,2 crèdits ECTS.

 

Continguts


Títol contingut 1:        Introducció a la fabricació digital.

Descripció

Conceptes bàsics

Processos de impressió 3D: tecnologies i maquinària

Fabricació additiva industrial. Materials, tecnologies i acabats

Activitats vinculades

Activitat 5

 

Títol contingut 2:        Disseny per a la fabricació additiva

Descripció

Modelat 3D. Formats d’arxius i software

Post-processat de peces i acabats. 

Aplicacions de fabricació additiva.

Selecció del procés més adient

Activitats vinculades

Activitat 1, Activitat 2, Activitat 5

  

Títol contingut 3:        Simulació del comportament de peces

Descripció

Simulació del comportament de peces fabricades amb diferents materials i tecnologies. Problema directe i invers.

Selecció de la tecnologia més idònia per a la fabricació d’una peça.

Aspectes a valorar.

Activitats vinculades

Activitat 3, Activitat 5

 

Títol contingut 4:        Introducció als teixits tècnics I teixits intel·ligents

Descripció

Importància dels teixits tècnics. Panoràmica de la recerca en el sector

Tecnologia dels materials aplicables per a fer teixits tècnics

Tipus de teixits intel·ligents i característiques

Electrònica impresa: present

Teoria: 4h

Activitats vinculades

Activitat 5

 

Títol contingut 5:        Els processos de disseny i producció amb teixits intel·ligents

Descripció

Processos de disseny i producció

Processos d’impressió

Disseny i impressió de dispositius

Aplicacions dels nous teixits en els diferents sectors industrials

Teoria: 4h

Activitats vinculades

Activitat 4, Activitat 5

Sistema d'avaluació


L'avaluació es fa en base a un examen final i a l'avaluació dels treballs pràctics desenvolupats.

L'examen final constarà de preguntes teòriques i un o més problemes. Aquest examen té un pes del 30% a la nota final.

Els treballs pràctics es fan en equip però s'identifica quines parts ha realitzat cada un dels membres. L'avaluació es fa tenint en compte tant el contingut com la presentació. El conjunt de treballs pràctics té un pes del 70% a la nota final.

L’assistència a les sessions de classe i el lliurament dels informes corresponents de les activitats desenvolupades és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

U. M. Dilberoglu, B. Gharehpapagh, U. Yaman, and M. Dolen, “The Role of Additive Manufacturing in the Era of Industry 4.0,” Procedia Manuf., 2017.

O. Diegel, “Additive Manufacturing: An Overview,” in Comprehensive Materials Processing, 2014.

S. Prado, “The British Industrial Revolution in Global Perspective,” Scand. Econ. Hist. Rev., 2010.

S. H. Khajavi, J. Partanen, and J. Holmström, “Additive manufacturing in the spare parts supply chain,” Comput. Ind., 2014.

S. Morales-Planas, J. Minguella-Canela, J. Lluma-Fuentes, J. A. Travieso-Rodriguez, and A.-A. García-Granada, “Multi Jet Fusion PA12 Manufacturing Parameters for Watertightness, Strength and Tolerances,” Materials (Basel)., vol. 11, no. 8, p. 1472, 2018.

J. Minguella-Canela, S. Morales Planas, J. Gomà Ayats, and M. de los Santos López, “Assessment of the Potential Economic Impact of the Use of AM Technologies in the Cost Levels of Manufacturing and Stocking of Spare Part Products,” Materials (Basel)., vol. 11, no. 8, p. 1429, 2018.

COTEC, “Fabricación Aditiva,” Madrid, 2011.

Complementary

J. De Vries, “The Industrial Revolution and the Industrious Revolution,” J. Econ. Hist., 1994.

R. Sundar, A. N. Balaji, and R. M. Satheesh Kumar, “A review on lean manufacturing implementation techniques,” in Procedia Engineering, 2014.

J. F. Francolí y R. Blanco Díaz, “Estado actual y perspectivas de la impresión en 3D,” Barcelona, 2014.

M. M. Herterich, F. Uebernickel, and W. Brenner, “The impact of cyber-physical systems on industrial services in manufacturing,” in Procedia CIRP, 2015.

I. J. Petrick and T. W. Simpson, “3D Printing Disrupts Manufacturing,” Res. Technol. Manag., 2013.

M. C. Jensen, “The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems,” J. Finance, 1993.

A. Vazhnov, Impresión 3D. Cómo va a cambiar el mundo, Baikal. 2013.

N. Hopkinson, R. Hague, and P. Dickens, Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age. 2005.

M. Berchon and B. Luyt, La impresión 3D : Guía definitiva para makers, diseñadores, artistas y manitas en general, Gustavo Gi. 2016.

N. Guo and M. C. Leu, “Additive manufacturing: Technology, applications and research needs,” Frontiers of Mechanical Engineering. 2013.

R. D’Aveni, “The 3-D printing revolution,” Harvard Business Review. 2015.