Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sònia Llorens Cervera

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano
  • English

Competències


Competències específiques
  • CE24: Identificar les tipologies dels complexos industrials, i determinar i dissenyar les seves característiques.

  • CE25: Identificar els models de política industrial i innovació tecnològica.

  • CE26: Dissenyar estratègies de direcció.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’organització d’empreses. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en les estratègies i eines per posar en pràctica el procés i la gestió de la innovació industrial, amb un enfoc de learn by doing.

Continguts


0 # CONTINGUT  INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA
  DESCRIPCIÓ Continguts
    Objectius i competències
    Activitats
    Sistema avaluació
     
1 # CONTINGUT  INTRODUCCIÓ A LA INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Motivacions i definició de la innovació
    Tipologies d’innovació
    El procés de la innovació
     
2 # CONTINGUT  GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Models de procés d’innovació
    Definició de l'estratègia i del pla d'innovació
    Selecció i priorització dels projecets d'innovació
    Gestió de la cartera de projectes. Projectes d’R+D+I
    Nous models per a la gestió: Lean Thinking i Agile Management
    Models per a la gestió de la innovació a les Pimes
    Nous models de negoci industrials
     
3 # CONTINGUT  EINES PER A LA INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Eines per a la detecció de necessitats no cobertes i oportunitats
    Intel.ligència competitiva
    Eines de generació de solucions
     
4 # CONTINGUT  GESTIÓ I PROTECCIÓ DEL CONEIXEMENT
  DESCRIPCIÓ Models de capital intel·lectual
    Models de gestió del coneixement
    Propietat industrial
    Patents
    Valorització d’invencions
     
5 # CONTINGUT  ORGANITZACIONS INNOVADORES
  DESCRIPCIÓ Factors clau
    Elements per desenvolupar una cultura de la innovació
    Gestió del canvi i barreres a la innovació
    Innovació oberta i intraemprenedoria
     
6 # CONTINGUT  POLÍTICA TECNOLÒGICA I D'INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Innovació i desenvolupament territorial
    Sistemes d’innovació nacionals, regionals i locals
    Ecosistemes per a la innovació
    Cooperació amb objectius d’innovació tecnològica
    Transferència de tecnològica i de coneixement
    La innovació com a base per a la competitivitat empresarial
     
7 # CONTINGUT  INNOVACIÓ PER A L'ECONOMIA CIRCULAR
  DESCRIPCIÓ Economia Circular com a estratègia de resiliència
    Estratègies EC
    Aplicació de la Innovació. Casos pràctics
   
     
     
     
     

 

 

 

Sistema d'avaluació


Assistència a examen obligatòria

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

30%

EXERCICIS

30%

PRÀCTIQUES

40%

 

 

 

 

 

 

Només es pot recuperar la part dels exàmens. 

Bibliografia


Bàsic

“Tecnología e innovación en la empresa”. Ed UPC. Jaume Valls i Pere Escorsa (2003)

La Sistematització de la innovació : normes de la sèrie UNE 166.000 d'R+D+I

ISBN 84-393-6690-6

Complementary

http://www.xaviermarcet.com/

http://xavierferras.blogspot.com/

https://innolandia.es/los-11-mejores-videos-tedx-sobre-innovacion/

http://web.mit.edu/evhippel/www/

"Organizaciones exponenciales", Salim Ismail

2014

ISBN papel: 978-84-686-8631-8
ISBN digital: 978-84-686-8638-7

 

“Generación de modelos de negocio”; Ed Deusto. Alexander Osterwalder&Yves Pigneur

https://www.triz.org/index.php/triz/triz

”Juego serio: Cómo simulan para innovar las mejores empresas.” Ed harvard Business school press; Michael Shrage (2000)

"Esquivar la mediocridad", Xavier Marcet

2017

ISBN: 978-84-17114-35-0