Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Vicenç Luna Quintana

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Competències


Competències específiques
  • CE16: Coneixements bàsics de les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

  • CE19: Gestionar la logística del procés productiu: gestió d'sctocks, planificació de la producció i sistemes de programació i control de producció.

  • CE22: Dissenyar i aplicar models dirigits a la resolució de problemes d'organització industrial.

  • CE26: Dissenyar estratègies de direcció.

  • CE28: Integrar les tecnologies energètiques actuals en les polítiques energètiques de les organitzacions.

Descripció


Els sistemes d’informació son un element essencial per donar suport als processos d’una empresa industrial: des de la venta de productes, producció, cadena de subministrament, emmagatzematge, control de qualitat  fins a la logística.

Actualment, aquest sistemes de gestió més habituals s'estan integrant amb noves tecnologies com IIoT, Digital Twin, Realitat Virtual/Augmentada que capaciten a les empreses cap la transformació digital de les industrials i la fabricació intel·ligent en temps real.

En aquesta assignatura, s’estudien les tecnologies i metodologies principals que donin suport a la gestió d’aquest conjunt del processos que intervenen en l’empresa industrial.

Per comprendre aquestes eines de suport i com ajuden a abordar els reptes de les empreses industrials, es treballarà un conjunt de casos d’usos que posteriorment es podran veure implementats en solucions disponibles de mercat mitjançant una demostració realitzada directament pel fabricant de software.

Es proporcionarà una visió de consultoria per poder liderar la implantació de sistemes d’informació en una empresa industrial.

Continguts


Títol contingut 1:     Arquitectura empresarial i sistema de gestió

Descripció

-   Models de gestió empresarial. Mapa de Processos

-  Sistemes d’informació per a la gestió d’empreses industrials

-  Tipus de Solucions

- Arquitectura de Solucions de Software

-  Referències del sector del Software

- Casos d'Ús. Definició

Activitats vinculades

Activitat 1

Activitat 5

Activitat 7

 

Títol contingut 2:     Gestió basada en producte

Descripció

-  Cicle de vida del producte - PLM

- Disseny de Producte i Innovació

- Entorn Col.laboratiu

- Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva. Smart Product

- Estratègies de Corporate Entrepreneurship

Activitats vinculades

Activitat 2

Activitat 5

Activitat 7


 

Títol contingut 3:     Gestió de la planta de fabricació

Descripció

-   Gestió de Comandes. ERP. Fonaments i Eines

-   Ordres de Fabricació MES/MRP.Fonaments i Eines

- Simulació Processos. EMULATE3D

-   Subministraments - Practica

-   Emmagatzematge - Practica

-   Producció. Planificació, execució i control de la producció Ordres de Fabricació MES/MRP. Fonaments i Eines

- IIoT. Plataformes de mercat

- Sistemes SCADA.

- Control de Qualitat - QMS. Fonaments i Eines

 

Activitats vinculades

Activitat 3

Activitat 5

Activitat 6

Activitat 7

 

Títol contingut 4:    Gestió basada en Proceso

Descripció

- Disseny de processos de fluxos de negoci

- BPM. Fonaments i Eines.

- Integració amb  ERP, SCM.

Activitats vinculades

Activitat 5

 

Títol contingut 5:     Gestió energètica i mediambiental

Descripció

-        Sistemes de Gestió Mediambiental: ISO 14001 / EMAS

-         Implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental

-         Objectius de desenvolupament sostenible i Indústria 4.0

-        Gestió energètica intel·ligent: energies renovables, plataformes tecnològiques, manteniment eficient

Activitats vinculades

Activitat 5

 

Títol contingut 6:     Transformació Digital

Descripció

- Avaluació de la Maduresa Digital d’una empresa. Eines.

- Nivells de Maduresa. 

- Full de ruta de la transformació digital d’una empresa

- Reptes Organitzatius.

- Integració dels sistemes d’informació. Formats i protocols d’intercanvi d’informació

Activitats vinculades

Activitat 5

Activitat 7

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es farà pels resultats obtinguts al llarg del trimestre,

A continuació s’indica el pes de cadascuna de les activitats en l’avaluació final de l’assignatura.

-   ACTIVITAT 1: 15 %: Definicio del proces

-   ACTIVITAT 2: 15 %: Presentació: Informe i Configuració de cataleg productes i variants, Operacions, Rutes, Lloc de Treball

-   ACTIVITAT 3: 15 %: Extracció Informació MRP. Practica Demonstració

-   ACTIVITAT 5: 15%. Informe diagnosi transformació digital.

-   ACTIVITAT 6: 15% Practica Simulació Proces EMULATE3D

- ACTIVITAT 7: 25 %: Examen Final

80 % - L’assistència a les sessions de classe es obligatori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats desenvolupades és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.