Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manuel àguila Garcia

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE15: Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

Competències transversals
 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L'assignatura té com a objectiu ensenyar diferents tipus d'estratègies de producció que permetin dissenyar de la manera més eficient un sistema productiu. Identificar les parts dels processos productius sense valor afegit i optimitzar-los.

Les eines que s'ensenyaran majoritariament en aquesta assignatura per poder dissenyar processos de la manera més òptima, són les eines de la metodologia LEAN i Toyota Production System.
 

Continguts


Fonaments d'estratègia:

 • Smart Manufacturing i indústria 4.0
 • Tipus d'estratègia 
 • Definició d'estratègia i tipus
 • Planificació estratègica. nivells d'estratègia
 • Disseny de l'estratègia d'operacions
 • Localització del SP i distribució de planta
 • Estratègia tecnològica

Lean Manufacturing

 • Conceptes bàsics de Lean
 • Metodologia Lean i implementació de les eines
  • Millora continua (Kaizen)
  • Value Stream Mapping
  • 5's, 8 wastes, Kanban, SMED
  • LPMS
  • Visual Management
  • LPMS
  • 3P
  • TPM

 Disseny de producte en el marc de la nova economia

 • Nous requeriments de producte
 • Smart Product
 • Arquitectura i conceptualització del producte. Eines
  • VA/VE
 • La innovació en l'àrea d'operacions i producció
 • Disseny de producte i economia circular
 • Disseny formal, funcional i tècnic
 • Disseny productiu. Eines

Introducció a la transformació digital de l'empresa

 • Models de gestió basat en activitats vs models de gestió basats en recursos
 • Digitalització de la cadena de valor
 • Els habilitadors de la indústris 4.0
 • Sistemes d'informació industrials (MES, SCM, PLM, SCADA)

Gestió mediambiental

 • Normativa legal i responsabilitat ambiental
  • ISO 14001
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Economia circular i sostenibilitat
 • Sistemes de gestió mediambientals (SGMA)

 

Sistema d'avaluació


Examen final de curs.

Els no presentats a l'examen final i els aprovats no poden presentar-se a l'examen de recuperació.