Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gonzalo Berger Mulattieri