Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador:

Trimestre:4

Crèdits: 4

Professorat: Alfons Palacios González

Descripció


Aquesta no és una assignatura pròpiament sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

Es gestiona el reconeixement de ECTS de les pràctiques a empreses com a assignatures optatives per a facilitar la seva matriculació, avaluació i la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Les assignatures de pràctiques a empresa es gestionen com a assignatures optatives.

El CCE ha de ser necessàriament curricular, associat a la matrícula d'aquesta assignatura/paquet d'ECTS a ser reconeguts.

Les pràctiques en empresa han de donar la possibilitat a l'estudiant d'aplicar un ampli rang dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a un lloc de treball i li han de permetre complementar-lo amb nous continguts, nous usos d'eines i mètodes i un nou coneixement de les relacions personals i la seva gestió en llocs de treball reals.

Resultats d'aprenentatge


Les pràctiques a empresa no tenen resultats d'aprenentatge (RA) específics a la memòria de la titulació. 

Els RA són en funció del perfil professional del conveni de pràctiques signat.

A un nivell més genèric sí s'estableixen competències bàsiques, transversals i comunes del grau

Metodologia de trabajo


A part del seu treball al llarg del conveni l'estudiant:

  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor d'empresa
  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor acadèmic
  • omple l'enquesta final de valoració de les seves pràctiques
  • redacta, seguint la normativa, l'informe final on es detalla la seva activitat al llarg del CCE i el seu aprenentatge 

Continguts


Aquesta no és una assignatura pròpiament sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

Es gestiona el reconeixement de ECTS de les pràctiques a empreses com a assignatures optatives per a facilitar la seva matriculació, avaluació i la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Les assignatures de pràctiques a empresa es gestionen com a assignatures optatives.

El CCE ha de ser necessàriament curricular, associat a la matrícula d'aquesta assignatura/paquet d'ECTS a ser reconeguts.

Les pràctiques en empresa han de donar la possibilitat a l'estudiant d'aplicar un ampli rang dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a un lloc de treball i li han de permetre complementar-lo amb nous continguts, nous usos d'eines i mètodes i un nou coneixement de les relacions personals i la seva gestió en llocs de treball reals.

Activitats d'aprenentatge


A part del seu treball al llarg del conveni l'estudiant:

  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor d'empresa
  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor acadèmic
  • omple l'enquesta final de valoració de les seves pràctiques
  • redacta, seguint la normativa, l'informe final on es detalla la seva activitat al llarg del CCE i el seu aprenentatge 

Sistema d'avaluació


40% INFORME DEL TUTOR D'EMPRESA Avaluació del tutor d'empresa a partir de la valoració de les seves entrevistes a l'estudiant i el seguiment del seu treball. 

30% Avaluació del tutor acadèmic a partir de la valoració de les seves entrevistes a l'estudiant i del contrast amb el tutor d'empresa del seguiment del treball realitzat.

30% MEMÒRIES DE PRÀCTIQUES lliurada per l'estudiant seguint la normativa de pràctiques