Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 5

Professorat: Carolina Chabrera