Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Rosana Salama Benazar

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

El contingut de l’assignatura s’impartirà a través de sessions/conferències/webinaris online per part de differents experts nacionals i/o internacionals.

Les sessions/conferències s’impartiran en castellà o en català o en anglès

El contingut inclou conferències/sessions sobre temàtiques diferents. Les conferències/sessions poden estar relacionades entre elles o no.

Resultats d'aprenentatge


RESULTATS D’APRENENTATGE

  • Adquirir coneixements generals en àmbits innovadors de l'transport i la logística
  • Conèixer l’estat de l’art de les tecnologies aplicades en els diferents mitjans de transport i en logística: vaixells i vehicles autònoms 
  • Aprendre, mitjançant casos reals, les conseqüències que té sobre la logística una variació en l'entorn.
  • Comprendre i visualitzar la importància de l'adaptació als canvis en el sector logístic.
  • Conèixer la estratègia i la fulla de ruta cap a 2020-2030 pel sector portuari i de transport
  • Comprensió i comunicació en anglès i en castellà.

Metodologia de trabajo


METODOLOGIA

El contingut de l’assignatura s’impartirà a través de diferents sessions/conferències online (a través de Zoom i / o vídeos), per part dels experts nacionals i internacionals.

Les sessions/conferències es podran impartir en castellà o en català o en  anglès

En principi, amb alguna possible excepció, que dependrà de la disponibilitat del l'conferenciant, les conferències es realitzaran cada dos setmanes (dimarts). La setmana següent a la conferència, els alumnes hauran de lliurar (penjar a l'aula virtual) l'activitat assenyalada sobre el tema tractat pel conferenciant. L'assignació s'indicarà cada setmana (la setmana de la conferència)

Per a cada sessió/conferència:

Es obligatori assistir a les sessions/conferències de manera online.

Tots els alumnes han de participar de manera escrita (quan es requereix).

Treballs:

Tots els alumnes han de realitzar el treball assignat per totes les conferències vistes / escoltades de l'assignatura.

Continguts


CONTINGUT

 El contingut inclou diferents sessions / conferències que se centren en algunes de les temàtiques detallades a continuació (no totes les temàtiques es tractaran en el curs ja que dependran de la disponibilitat dels ponents).  L'ordre de presentació dels temes no implica una cronologia específica

L'ampliació del Canal de Panamà. Futur.

Previsió de la demanda. Estatus. Desafiaments i oportunitats..

El transport de material biomèdic / vacunes

Condicions essencials per al transport de Materials biomèdics. Solucions logístiques. Seguretat biomèdica en la logística de la cadena de subministrament

El mercat de vaixells petroliers (Oil Tankers).

Conseqüències de les variacions en el combustible. Efectes de l'COVID-19 en el transport de cru. Contribució dels vaixells petroliers per a una menor contaminació de l'ambient.

La Terminal Best (Hutchinson Port) del Puerto de Barcelona

Reptes actuals i futurs

Tecnologia de l'Ecologia

Fuentes de energía para la sostenibilidad del medio ambiente

Posible Tema Optativo: Bloqueo del Canal de Suez

Impacte del  bloqueig de canal de Suez en el transport marítim

Per confirmar: conferència sobre igualtat de gènere

Activitats d'aprenentatge


Conferències / Sessions

Sistema d'avaluació


SISTEMA D´AVALUACIÒ

Assistència presencial o virtual (si així ho decideixen per raons de seguretat enfront de l'covid) i activitats relacionades amb les conferències / sessions: 50% de la nota final.

Exam final relacionat amb totes les conferències: 50% de la nota final.

La nota de la feina final ha de ser mínima de 5 per poder fer la mitjana. Únicament serà possible fer la recuperació en el cas d'haver lliurat el treball final.

Bibliografia


Bàsic

La Mente y el Corazón de un Logista. Pujol, Laura y Fernandez, Mariano. Editorial Marge Books. Barcelona, 2016

Gestión Logística y Comercial.  Escudero Serrano, María José .Editorial Thomson Paraninfo. ISBN 9788428340120.  2019.

Global Supply Chains Are About To Get Better, Thanks To Blockchain. Casey, M. and Wong, P.  International Business. Harvard Business Review. 2017

Logistics Management and Strategy. Competing through the supply chain. (6th Edition) Alan Harrison, Heather Skipworth, Remko Van Hoek & James Aitken. Ed. Pearson, London 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Bq6v5GojwNc

https://www.ig.com/es/ideas-de-trading-y-noticias/contango-y--backwardation----que-pasa-en-el-mercado-del-petroleo-200421

https://economipedia.com/mercado/por-que-esta-cotizando-el-petroleo-en-negativo.html

https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2020/01/InformeAnual-2019-2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Bq6v5GojwNc

https://www.youtube.com/watch?v=XFT6wLBXBls

https://www.archbronconeumol.org/es-seguridad-biologica-preservacion-el-transporte-articulo-S0300289609000969

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/el-precio-del-petroleo-brent-puede-llegar-a-los-n-455427

https://www.prensa.com/economia/Buque-portacontenedores-establece-Canal-Panama_0_5304969484.html