Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Carlos Escribano Muñoz