Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 3

Crèdits: 4

Professorat: 

Alfons Palacios Gonzàlez

Idiomes d'impartició


Aquesta assignatura s'imparteix en català però pot tenir alguna sessió d'expert en castellà i documentació en castellà i anglès

Descripció


Aquesta assignatura serà coordinada i majoritàriament per en Jordi Cantenys amb la col·laboració d'experts i expertes del sector. 

Jordi Cantenys és enginyer tècnic en informàtica i llicenciat en dret. Exerceix de Data Protection Officer per diferents ajuntaments de Catalunya.

L’objectiu general d’aquesta assignatura és adquirir els coneixements necessaris per entendre i aplicar la privacitat i la protecció de dades en l’exercici de la professió d’enginyer informàtic, en els dissenys, els desenvolupaments i la prestació de serveis, així com desenvolupar habilitats per formar part en equips amb altres professional del món jurídic i especialment, conèixer la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), introduïda per l’RGPD..

Resultats d'aprenentatge


Detallat en la propera versió

Metodologia de trabajo


Detallat en la propera versió

Continguts


 1. Introducció a la privacitat en un món digital:
  1. Privacitat.
  2. Informació i dades de caràcter personal.
  3. Reptes de la privacitat davant la transformació digital.
 2. El dret a la protecció de dades:
  1. Regim jurídic.
  2. Principis.
  3. Licitud del tractament.
  4. Drets dels interessats.
  5. Infraccions i sancions.
  6. Autoritats de control i tribunals.
 3. Conceptes importants, definicions i figures relacionades:
  1. Dada personal.
  2. Dades de categories especials.
  3. Tractament.
  4. El responsable del tractament.
  5. L’encarregat del tractament.
  6. Transferències internacionals de dades personals.
  7. El Delegat de Protecció de Dades (DPD).
 4. Com afecta la protecció de dades en el disseny del software:
  1. Responsabilitat proactiva i demostrable.
  2. Privacitat des del disseny i per defecte.
  3. Mesures de seguretat.
  4. Gestió del risc.
  5. Anàlisi del risc.
  6. Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 5. Seguretat de les dades personals:
  1. Confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
  2. Incidents de seguretat.
  3. Violacions de seguretat de les dades personals.
  4. Sistema de gestió de la seguretat de la informació.
  5. Estàndards i normativa relacionada:
   1. Sèrie ISO 27000.
   2. Esquema Nacional de Seguretat.
  6. Auditories.

 

Activitats d'aprenentatge


Detallat en la propera versió

Sistema d'avaluació


Detallat en la propera versió