Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Angel Valverde Vilabella

Descripció


L'assignatura pretén donar uns coneixements tècnics però també analítics de la vinculació entre música i imatge. S'analitzen molts exemples de produccions on la música (o la seva absència) juguen un paper destacat, i tractem d'entendre com es pot escriure música que realment contribueixi a millorar el producte final. 

Comptarem amb aportacions de compositors professionals i veurem com s'enregistra una banda sonora amb orquesta.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar la assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 1. Organitzar i coordinar la producció de música per a un medi audiovisual, de tipus publicitari, cinema, telesèrie o documental.
 2. Crear i dirigir l'equip format per compositor, músics, tècnics de so i guionistes.
 3. Conèixer els elements tècnics i estètics necesaris per aconseguir l'impacte emocional proposat.
 4. Distingir i sel·leccionar els diferents gèneres de música aplicada a imatge.
 5. Disseny de sonoritats exclusives per a cada producte.
 6. Plasmar en forma digital les seves idees musicals.

Metodologia de trabajo


Determinació i explicació dels conceptes i procediments a les classes teòriques. Interacció retroactiva alumnat-professor. Realització de pràctiques representatives d'activitats del món professional. L'alumne mostrarà els preparatius de cada pràctica amb antel·lació al professor, i s'assegurarà que les pràctiques en estudi d'enregistrament tinguin garanties de finalitzar-se amb èxit abans d'entrar-hi.

Continguts


 1. Introducció. El llenguatge audiovisual
 2. La preproducció musical
 3. Àmbits d'aplicació musicals
 4. Tipus de producció segons tecnologia i pressupost 
 5. La producció: el dia que tot es posa a prova
 6. La postproducció: barreja musical, formats i entrega

Activitats d'aprenentatge


Les pràctiques de l'assignatura constitueixen un recorregut per tots els processos d'una producció musical, sempre orientats al servei d'un guió, història o directament una pel·lícula.

Es veuran conceptes fonamentals de seqüenciació sobre sistemes DAW, llibreries d'instruments virtuals, edició bàsica de partitures, enregistrament de maquetes, creació de click tracks.

El projecte estrella d'aquesta assignatura és l'enregistrament de projectes amb una orquesta real, on tots els alumnes seran l'equip de producció encarregat de la part logística, tècnica i en molts casos, la composició.

Sistema d'avaluació


L'assignatura s'avalua a través dels treballs realitzats:

- Presentació oral sobre compositors de bandes sonores (10%)

- Pràctica 1: Composició/ambientació de música per a documental (10%)

- Pràctica 2: Instruments virtuals. Sonorització de sequència MIDI (10%)

- Pràctica 3: Composició per a curtmetratge (20%)

- Pràctica final: Producció musical amb músics (50%)

 

Les pràctiques no entregades es comptaràn amb una nota de zero, sense possibilitat de recuperació. En cas de suspendre l'assignatura caldrà presentar-se a un examen de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Conrado Xalabarder. Música, una ilusión óptica. ED. Libros en red, ISBN 1597541672

Jeff Rona. The reel world, Miller Freeman Books. ISBN ISBN 0-87930-591-6.

Jose Nieto. Musica para la imagen: la influencia secreta. Ed. Iberautor Promociones culturales, ISBN ISBN 9788480486040.

On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring, Karlin, Fred and Wright, Rayburn: Editor: Routledge 

ISBN-10: 0415941369

ISBN-13: 978-0415941365

Michel Chion. L'audiovision. Ed. Paidós Ibérica,, ISBN ISBN 84-7509-859-2.