Data de publicació:
2021-10-13

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-11-04

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

Convocatòria de selecció de Personal d'Administració i Serveis depenent de la Càtedra d'Envelliment i Qualitat de Vida de TecnoCampus de:

Tècnic/a de suport a la Càtedra d'Envelliment i Qualitat de Vida

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

Les funcions a desenvolupar estaran relacionades amb donar suport a la posada en marxa, seguiment i avaluació de les accions previstes a la planificació anual de la Càtedra, per exemple:

 • Coordinar el contacte i la realització d'accions conjuntes amb les empreses del territori i de l'Ajuntament de Mataró.
 • Participar en la planificació,execució i seguiment d'accions relacionades amb la promoció de la salut, la formació, etc.
 • Realitzar tasques de suport administratiu a la direcció de la càtedra en l'organització de seminaris, conferències, cursos, etc.
 • Dinamitzar activitats intergeneracionals dins el Campus universitari amb ciutadans de la ciutat i estudiants (Tecnocampus Sènior).
 • Elaborar la memòria anual.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Mínim cicle formatiu de grau superior afí a l'àrea d'envelliment (àmbit de ciències socials o de ciències de la salut).

ASPECTES VALORABLES DEL CV:

Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Titulació universitària afí a l'àrea d'envelliment (àmbit de les ciències socials o ciències de la salut) (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar títols escanejats). Màx. 10 punts
 • Títol de Postgrau, Màster o Doctorat en àrees relacionades amb les tasques a desenvolupar, especialment en l'àmbit de ciències de la salut, innovació i/o emprenedoria. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar títols escanejats).Màx. 10 punts
 • Experiència mínima de 2 anys en les funcions requerides. (Cal especificar en el CV el lloc de treball i activitats principals realitzades a l'empresa) Màx. 15 punts
 • Experiència en gestió - coordinació de projectes. (Cal especificar en el CV les tasques realitzades en relació a la gestió de projectes)  Màx. 10 punts
 • Nivell superior a B2 d'anglès d'acord amb la taula de certificats i diplomes del MECR.(Cal especificar-ho clarament al CV i aportar títols escanejats). Màx. 5 punts
 • Nivell de suficiència C1 de català (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar acreditació escanejada). Màx. 5 punts
 • Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del CV que consideri. Màx. 5 punts

RELACIÓ CONTRACTUAL PRÈVIA AMB TECNOCAMPUS. La puntuació màxima serà de 15 punts.

ENTREVISTA PERSONAL. La puntuació màxima serà de 40 punts.

Es convocaran a entrevista aquelles persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV i relació contractual amb el Tecnocampus. Una part de l'entrevista serà en anglès i es valorà la fluïdesa del idioma.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contractació temporal per obra i servei a temps parcial i amb previsió d'incorporació immediata.
 • Jornada de 20h setmanals distribuïdes en 4 dies la setmana, un dels quals serà amb modalitat de teletreball.
 • Possibilitat de retribució flexible, beneficis socials i política de conciliació (flexibilitat horària, teletreball, etc.)
 • El grup professional és de tècnic/a categoria B1 segons conveni laboral vigent.

CALENDARI ORIENTATIU:

 1. Publicació anunci:  13/10/2021
 2. Presentació candidatures fins al 04/11/2021
 3. Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: Entre el 05/11/2021 fins al 12/11/2021
 4. Valoració dels candidats admesos per part de la comissió de selecció: a partir del 15/11/2021. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase de presentació seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic o telèfon.

Per a qualsevol incidència o consulta us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat 

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció