Premiat Edició 2019:

 

 

 

 

 

 

Premiat Edició 2018:

 

 

*Pots consultar totes les fotos de l'acte del 2018 aquí.

 

Premiat Edició 2017:

 

*Pots consultar totes les fotos de l'acte del 2017 aquí.

 

 

 

 

Premiat Edició 2016:

 

*Pots consultar totes les fotos de l'acte del 2016 aquí.

 

 

Premiat Edició 2015:

 

*Pots consultar totes les fotos de l'acte del 2015 aquí.

 

 

Premiats Edició 2014:

 

*Pots consultar totes les fotos de l'acte del 2014 aquí.

 

    

    

 

Premiats Edició 2013:

 

*Pots consultar totes les fotos de l'acte del 2013 aquí.