Estudis de Màster Oficial - Títol UPF

 

 

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

Propera edició: gener de 2022

Aquest màster ofereix una formació d’excel·lència a professionals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre patologia crònica i que tinguin la necessitat d’enfrontar-se als nous reptes que requereix l’atenció integrada al pacient i als seus familiars. 

Accedeix


 

Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva

Propera edició: octubre de 2021

Aquest màster respon a les exigències professionals relacionades amb la preparació física en qualsevol nivell, la prevenció de malalties amb la pràctica regular d'activitats físiques i la readaptació a l'exercici físic en cas de lesió o patologia.

Accedeix


 

Estudis de Màster i Postgrau - Títols propis UPF

 


Postgrau en Seguretat del Pacient

Propera edició: febrer de 2022

Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari, mitjançant un aprenentatge integrat i multidisciplinari.

Accedeix


 

 

Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic

Propera edició: gener de 2022

L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar als professionals d'infermeria una formació específica que permeti l'adquisició de competències per atendre a la persona durant tot el procés quirúrgic.

Accedeix 

Postgrau d'Especialització en el Pacient amb Ferida de Cicatrització Complexa. Ferides Cròniques

 Propera edició: gener de 2022

El valor diferencial d’aquest Postgrau és crear líders amb un alt nivell de coneixement i motivació per millorar la qualitat de les cures infermeres que reben els pacients amb ferida de cicatrització complexa.

Accedeix 

 

Postgrau en Readaptació Fisicoesportiva

 Propera edició: gener de 2022

Postgrau orientat professionalment en l'àmbit de la prevenció de lesions i la readaptació fisicoesportiva en cas d'haver patit alguna malaltia o lesió.

Accedeix 

 

  NOU  

Postgrau en Fisioteràpia en els Trastorns Vestibulars i Craniocervicomandibulars

 Propera edició: gener de 2022

Aquest postgrau adquireix les competències clíniques necessàries perquè el fisioterapeuta pugui realitzar una avaluació funcional basada en el procés de raonament clínic i la planificació-execució adequada del tractament seguint els criteris basats en l'evidència científica més actual; en el context clínic de les patologies que afecten el sistema vestibular i cràniomandibular.

Accedeix 

 

  NOU  

Postgrau en Gestió d'Organitzacions Esportives

Propera edició: octubre de 2021

Postgrau centrat en conèixer i emprar eines per a la gestió econòmica, financera i fiscal, així com per a la gestió dels recursos humans; saber l'ordenament jurídic i legal; aplicar tècniques de màrqueting, patrocini, comunicació i gestió comercial centrada en la captació i fidelització de clients.

Accedeix

 

 

Màsters i Postgraus TecnoCampus

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

¡Informa't!