Estudis de Màster Oficial - Títol UPF


 

 

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Propera edició: octubre de 2021

Aquest màster combina en un sol programa tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan possible que els estudiants transformin les seves idees innovadores en negocis reals. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

Accedeix

 


 

 

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims

Propera edició: octubre de 2021

Aquest màster dóna resposta a la necessitat d'especialistes altament formats en la gestió de la cadena logística a un nivell executiu. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra. 

Accedeix

 


 

Estudis de Màster i Postgrau - Títols propis UPF


 

Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital

Propera edició: octubre de 2021 (presencial) i febrer de 2022 (online) 

Elabora i gestiona eficientment un Pla de Social Media i Màrqueting Digital en un context professional.

Accedeix

 


 

 

Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d'Economia Social

Propera edició: febrer de 2022

L’objectiu fonamental d’aquest postgrau és capacitar professionals i/o recent titulats per a realitzar activitats d’administració i gestió en el camp de l'economia social i cooperativa. Curs 100% subvencionat.

Accedeix

 


 

 

Postgrau en Direcció i Gestió Públiques

Propera edició: gener/febrer de 2022

Desenvolupa habilitats directives i analítiques per abordar la gestió d’assumptes públics pels nous estils de govern relacional en el marc de les administracions públiques municipals.

Accedeix

 


 

 

  NOU  

Postgrau en Turisme Circular i Sostenible

Propera edició: 10 de gener de 2022

Dotar als professionals actuals i futurs del sector turístic del coneixement i de les eines per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Accedeix

 


 

 

  NOU  

Postgrau en Estratègia i Gestió Pública pel Turisme Circular

Propera edició: gener de 2022

Dotar als tècnics de l’àmbit públic, o col·laboradors que treballin o vulguin fer-ho en les polítiques i la gestió turística, del coneixement i de les eines per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Accedeix

 


 

 

  NOU  

Postgrau en Hotels Circulars i Sostenibles

Propera edició: gener de 2022

Dotar als professionals actuals i futurs de l’hoteleria i la restauració, del coneixement, de les eines i de les experiències ja contrastades per poder planificar i gestionar establiments d’hoteleria i restauració sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Accedeix

 


 

 

  NOU  

Postgrau en Gestió d'Organitzacions Esportives

 D'octubre de 2021 fins a juny de 2022

Postgrau centrat en conèixer i emprar eines per a la gestió econòmica, financera i fiscal, així com per a la gestió dels recursos humans; saber l'ordenament jurídic i legal; aplicar tècniques de màrqueting, patrocini, comunicació i gestió comercial centrada en la captació i fidelització de clients.

Accedeix

 

Màsters i Postgraus TecnoCampus

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

¡Informa't!