Senat

Senat

El Senat de la Fundació es un òrgan consultiu i de participació integrat per 20 membres entre els grups d’interès de l’acció de govern de la Fundació: professors i personal administratiu, estudiants, empresaris i societat civil. Té per objectiu seguir i avaluar l’acció de govern i vetllar per una gestió professional i imparcial. Està regulat per uns estatuts i els seus membres son independents del govern de la Fundació en mandats democràtics de 4 anys.