El Portal de Transparència de TecnoCampus té com a objectiu facilitar l’accés a la informació més rellevant conforme a la legislació sobre transparència, de manera que tothom pugui conèixer el seu funcionament, la presa de decisions estratègiques o el retiment de comptes de totes les accions que dugui a terme, entre d’altres.