En aquesta secció hi trobaràs els principals recursos d'imatge corporativa del TecnoCampus a disposició de qualsevol que necessiti fer ús del logotip principal del Parc TecnoCampus així com dels centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Logotip general del Parc TecnoCampus.

Versió CMYK .jpg

Versió CMYK .png

 

Aplicació en negre del logotip general del Parc TecnoCampus.

Versió .jpg

Versió .png

 

Aplicació en blanc del logotip general del Parc TecnoCampus.

Versió .png

Logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió CMYK .jpg

Versió CMYK .png

 

 

Aplicació en negre del logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió .jpg

Versió .png

 

 

Aplicació en blanc del logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió .png

Logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió CMYK .jpg

Versió CMYK .png

 

 

Aplicació en negre del logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

 

Versió .jpg

Versió .png

 

 

Aplicació en blanc del logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

 

Versió .png

 

Logotip del l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió Color Català.jpg

Versió Color Castellà.jpg

Versió Color Anglès.jpg

 

Logotip del l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió Color Català.jpg

Versió Color Castellà.jpg

Versió Color Anglès.jpg

 

Logotip del TecnoCampus - Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Versió Color Català.jpg

Versió Color Castellà.jpg

Versió Color Anglès.jpg