TECNOLOGIA I AUDIOVISUALS (tallers exhaurits)

 • 1
  Assajos de materials

  Es faran assajos de ruptura de diversos metalls i polímers utilitzant una màquina de tracció didàctica de 1.500 kg i una altra de professional de 5.000 kg. La interfície amb l’ordinador ens permetrà obtenir les corbes tensió-deformació, el mòdul de Young, el límit elàstic, la tensió de ruptura i la ductilitat. També mesurarem la duresa Brinell i la duresa Rockwell, i l’energia absorbida en la fractura per impacte amb un martell de Charpy.

  Durada de 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 16 alumnes

 • 2
  Pneumàtica i autòmats programables

  S’estudiaran les característiques dels diferents elements d’un sistema pneumàtic, a partir de l’observació, comprovació i manipulació de la instal·lació pneumàtica i diverses maquetes. L’objectiu és ajudar a conèixer i entendre millor les característiques dels autòmats programables com a controladors de sistemes automàtics: arquitectura, funcionament, connexió d’entrades i sortides i programació, a partir de l’observació, comprovació i manipulació d’autòmats programables.

  Durada de 2h a 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 15 alumnes

 • 3
  Control automàtic

  La sessió comença amb l’estudi del concepte de control a través d’exemples quotidians per a l’estudiant, i es passa a parlar de per què és important tenir informació del que fa el sistema i realitzar el control realimentat. Es desenvolupen aquests conceptes sobre un sistema real de control de posició d’un motor de contínua. Tot seguit es parla sobre què són els sistemes d’adquisició de dades. Els estudiants adquireixen dades des d’un generador de funcions cap a l’interior de l’ordinador i monitoritzen aquests senyals a través de MatLab-SimuLink i Real Time Matlab.

  Durada 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 16 alumnes

 • 4
  Màquines elèctriques i automatismes de control de motors

  Les activitats que es realitzaran seran: conèixer el funcionament de diferents tipus de màquines elèctriques; conèixer el funcionament dels automatismes més bàsics de lògica cablejada elèctrica per a control de motors d’inducció trifàsics; comprovar el funcionament d’alguns equips electrònics moderns per al control de motors.

  Durada de 2h a 3h - Batxillertat i CFGS - Màxim 15 alumnes

 • 5
  Disseny mecànic en 3D

  A partir de tutorials s’explica la funcionalitat del programari SolidWorks en un format d’aprenentatge basat en exemples. SolidWorks és un programari CAD (disseny assistit per ordinador) per a modelatge mecànic en 3D. El programa, altament utilitzat en la indústria, permet modelar peces, conjunts de peces i realitzar els plànols tècnics necessaris per a la producció. Acabat el curs els participants hauran construït peces, utilitzat diferents tipus d’operacions i realitzat un acoblament.

  Durada de 2h a 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 24 alumnes

 • 6
  Master Linnk de Mecatrònica
  Aquest és un taller teòric-pràctic de Robòtica Industrial realitzat al Schunk Tec-Center on s’utilitzen equips industrials d’última generació. Les activitats programades són:
  a) Sistemes d’intercanvi de palets de punt zero.
  b) Tecnologia de subjecció magnètica.
  c) Càlcul i programació d’un robot cartesià. 
   
  Durada de 3h a 4h - CFGS - Màxim 16 alumnes
 • 7
  Xerrada: Internet of Things (IoT)

  En aquest taller es definirà el concepte IoT a partir d’exemples per a conèixer com aquest s’aplica ja a la vida real i com afectarà en un futur pròxim.

   

  Durada de 2h - Aforament limitat a la capacitat de la sala -  Batxillerat i CFGS

 • 8
  Introducció a l'arduino

  Es treballa la introducció a la plataforma Arduino mitjançant aplicacions que ens permeten interactuar amb el món que ens envolta a través de les entrades i sortides analògiques i digitals que ofereix. Realitzarem diverses activitats que ens permetran introduir blocs bàsics de programació i descriure elements d’interacció com són els leds i polsadors.

  Durada de 2h a 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 20 alumnes

 • 9
  Animació 3D digital a partir del moviment d'actors (MoCap)

  En aquesta sessió s’introdueix els alumnes en el món del Motion Capture, mitjançant la gravació de moviments corporals per ser aplicats posteriorment a un model digital en 3D, dotant així un personatge digital dels moviments gravats.

  Durada de 2h a 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 15 alumnes

 • 10
  Iniciació a la fotografia

  Amb aquest taller es posaran a la pràctica els paràmetres bàsics de la fotografia: velocitat, diafragma, longituds focals. Taller pràctic: realització d’imatges (paisatge i retrats) en exteriors.

  Durada de 2h - Batxillerat i CFGS - Mínim 10 alumnes / Màxim 15 alumnes

 • 11
  SomHackathon TecnoCampus

  Una Hackathon és un esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen joves estudiants de diferents àmbits de coneixement per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització, que es pot concretar en el disseny d’un o diversos projectes tecnològics, una aplicació o un web.

  7, 8 i 9 de febrer de 2020 - Estudiants Universitaris, Batxillerat (2on) i CFGS

 • 12
  Install Party

  Festa al voltant de la tecnologia en què es realitzaran tallers i xerrades i es podran visitar les diferents propostes del Market Place (drones, hacking, software lliure...). A més, els centres de secundària hi poden participar mostrant el que fan en tecnologia, amb l’opció de participar en un concurs on podran guanyar una impressora 3D per al centre, i en el cas de treballs de recerca, una impressora per als alumnes guanyadors.

  20 de març de 2020

 • 13
  Xnergic Campus

  Xnergic és una iniciativa del TecnoCampus per contribuir a despertar vocacions tecnològiques entre els alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius. Inicialment treballa mitjançant la robòtica i la programació de videojocs, com a eines per descobrir la tecnologia des d’una perspectiva de lleure. Activitats principals: Campus. Activitat concentrada en períodes de vacances escolars (estiu, Nadal, Setmana Santa).

  Períodes de vacances escolars - Secundària, Batxillerat i CFGM/S

 • 14
  Ràdio Flaixbac al Tecnocampus

  “El matí i la mare que el va parir”, en directe. Cada any en Carles Pérez i tot l’equip d’”El matí i la mare que el va parir” es desplacen fins a l’Auditori del TecnoCampus per emetre en directe el programa líder de la ràdio adreçada a un públic jove. Oferim l’oportunitat d’assistir-hi com a públic, veure com es fa en directe un programa de ràdio i gaudir d’actuacions musicals i de regals promocionals. 

  Dia pendent de concretar - Durada de 2h -  4t ESO, Batxillerat i CFGS