El Portal de Transparència de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme té com a objectiu facilitar l’accés a la informació més rellevant conforme a la legislació sobre transparència, de manera que tothom pugui conèixer el seu funcionament, la presa de decisions estratègiques o el retiment de comptes de totes les accions que dugui a terme, entre d’altres.

Aquest Portal pretén apropar la Fundació a totes les persones i ser una eina per progressar com a institució i facilitar l’accés a tota la informació que pugui resultar d’interès. Per aquest motiu us incentivem a participar aportant informació, comentaris o suggeriments a través de la Bústia del Portal de Transparència.