ACTO SERVEIS es va constituir el maig de 2005. És la primera OPC (empresa Organitzadora Professional de Congressos) del Maresme. Durant aquests quinze anys hem organitzant més de 100 congressos, d’àmbit autonòmic, nacional i internacional. L’activitat principal de l’empresa es la gestió i coordinació de congressos; paral·lelament també oferim serveis de secretaria permanent per societats i associacions mèdiques.

Els principals clients d’ACTO SERVEIS pertanyen al sector salut: associacions i societats mèdiques, hospitals, centres soci-sanitaris, i laboratoris farmacèutics.

Oferim als nostres clients, les eines necessàries per a organitzar les seves activitats a fi i efecte de deslliurar-los de les tasques administratives i organitzatives.

Acto Serveis està constituït per un equip jove, emprenedor i implicat en els projectes dels seus clients.

Informació general


Categories: Educació/Formació

Localització: - 3

Adreça web: www.actoserveis.com

Telèfon: +34 937023363

Xarxes socials:

Serveis


Acto Serveis es una OPC (empresa Organitzadora Professional de Congressos) que ofereix serveis d’assessoria logística i coordinació de projectes: congressos, simposis, cursos, convencions, etc. Estem especialitzats en congressos del sector salut. També oferim serveis de secretaria permanent per a societats i associacions, perquè puguin professionalitzar la seva la seva gestió.