Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Zahaira Fabiola González Romo

Competències


Competències bàsiques
 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


En Introducció al Disseny Gràfic adquiriràs els coneixements i les tècniques bàsiques per a encarregar-te de la planificació, el desenvolupament i l'elaboració de productes culturals i visuals, així com la creació d'imatges i espais.

Mitjançant la realització de diversos projectes, aquesta assignatura et proporcionarà tota la formació teòrica i pràctica que necessites per potenciar la teva creativitat i treballar com a dissenyador / a gràfic en sectors tan diversos com l'art, la fotografia, la indústria audiovisual, la decoració i l'interiorisme , la creació d'aplicacions gràfiques, el món editorial, el màrqueting, la publicitat o la docència.

Aprendrem quins són els procediments formals de la comunicació gràfica i com posar-los en pràctica. Coneixerem els processos tècnics i tecnològics propis del disseny, així com les eines més adequades per treballar amb ells. Descobrirem els diferents llenguatges artístics i debatrem sobre l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics relacionats amb l'art. Obtindràs els coneixements i destreses bàsiques per plantejar i dur a terme un projecte de disseny gràfic.

Resultats d'aprenentatge


Referents a coneixements:

 • Aprendre a situar la disciplina del disseny gràfic en el context històric.
 • Adquirir coneixements i habilitats específiques relacionades amb els fonaments del disseny gràfic, i tenir la capacitat d'utilitzar-los en els processos de creació gràfica.
 • Adquirir coneixements tecnològics bàsics de disseny gràfic (Programari).
 • Ser capaç d'entendre, gestionar i comunicar les claus d'un projecte de disseny gràfic.


Referents a actituds, valors i normes:

 • Tenir capacitat crítica i autocrítica.
 • Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.
 • Tenir capacitat creativa i emprenedora.
 • Demostrar capacitat comunicativa

Metodologia de treball


La metodologia d'ensenyament i aprenentatge està vinculada a les modalitats organitzatives següents:

 • Seminaris tutoritzats pel professor per orientar els estudiants en tècniques i tecnologies concretes i en l'aplicació en els processos de creació.
 • Exercicis pràctics amb l'objectiu d'obtenir els coneixements i les habilitats necessàries per aplicar-los al projecte de creació.
 • Estudis de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb l'ús dels instruments i materials.

Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d'iniciació que es poden desenvolupar en matèria del disseny gràfic.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


 1. Introducció al disseny gràfic
 2. Metodologies creatives: Investigació i inspiració
 3. Conceptes del disseny I: Color
 4. Conceptes del disseny II: Composició
 5. Conceptes del disseny III: Tipografia
 6. Recursos i Drets d'autor
 7. Eines d'edició I: Adobe Photoshop
 8. Eines d'edició II: Adobe Illustrator
 9. Disseny amb perspectiva de gènere

Activitats d'aprenentatge


Projecte Instagram: Realitzaràs una imatge utilitzant eines de disseny gràfic amb el teu dispositiu mòbil i la compartiràs en xarxes socials utilitzant el hashtag #DissenyTecnoCampus

Projecte Branding: Realitzaràs un logotip per a una marca en funció del briefing lliurat pel professor.

Projecte Anunci: Realitzaràs la composició d'un anunci per a revista en funció del briefing lliurat pel professor.

 

 

Sistema d'avaluació


 

Participació en activitats plantejades dins de l'aula 10%

Treballs individuals i / o en grup 50%

Exposicions 10%

Evaluació final 30%

Bibliografia


Bàsic

SEDDON, Tony (2014). El diseño gráfico del siglo XX. Una retrospetica de los estilos gráficos y los nombres claves del diseño. Barcelona: Promopress.

HELLER, Eva (2004). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili.

LUPTON, Ellen; COLE, Jennifer (2016). Diseño gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili.

HELLER, Steven; ANDERSON, Gail (2018). El libro de ideas para el diseño gráfico. Barcelona: Blume.

Complementary

DONDIS, Donis (1976). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Barcelona: Gustavo Gili.

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul  (2009). Fundamentos del diseño gráfico. Barcelona: Parramón.

 

MUNARI, Bruno (1984). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodologí­a proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.

LUPTON, Ellen (2012). Mujeres en el diseño gráfico. Typotheque.com https://www.typotheque.com/articles/mujeres_en_el_diseno_grafico

ELAM, Kimberly (2004). Grid Systems. Principles of Organizing Type (Design Briefs). New York: Princeton Architectural Press.

CAMPI, Isabel (2002). "Diseño y género: las aventuras de Venus en el reino de la razón". Revista ON Diseño N. 234.