Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 8

Professorat: 

Pere Bacardit Pintó