Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Rosana Salama Benazar

Idiomes d'impartició


El Idioma d'impartició d'aquesta assignatura és el Castellà. Algun ponent que així ho esculli, utilitzarà el Català o l' anglès

Competències


Competències específiques
  • Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant idees innovadores i creatives

  • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

  • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

  • Evidenciar coneixements sobre l'estructura, organització i gestió de ports -esportius i d'última generació- on conviuen el tràfic de persones i mercaderies, l'oci nàutic, la pesca i el turisme, fent ènfasis en els creuers

  • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

Descripció


El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

El contingut de l’assignatura s’impartirà a través de sessions/conferències/webinaris online per part de differents experts nacionals i/o internacionals.

Les sessions/conferències s’impartiran en castellà o en català o en anglès

El contingut inclou conferències/sessions sobre temàtiques diferents. Les conferències/sessions poden estar relacionades entre elles o no.

Continguts


CONTINGUT

 El contingut inclou diferents sessions / conferències que se centren en algunes de les temàtiques detallades a continuació (no totes les temàtiques es tractaran en el curs ja que dependràn de la disponibilitat dels ponents).  L'ordre de presentació dels temes no implica una cronologia específica

El Canal de Panamà i la Geopolìtica.

Caracterìstiques. Previsió de la demanda. Estatus. Desafiaments i oportunitats..

Tecnologia de l'Ecologia

Fuentes de energía para la sostenibilidad del medio ambiente

El mercat de vaixells petroliers (Oil Tankers).

Conseqüències de les variacions en el combustible. Efectes de la guerra de Ukraìna en el transport de cru. Contribució dels vaixells petroliers per a una menor contaminació de l'ambient.

El transport de material biomèdic / vacunes

Condicions essencials per al transport de Materials biomèdics. Solucions logístiques. Seguretat biomèdica en la logística de la cadena de subministrament

La Terminal Best (Hutchinson Port) del Puerto de Barcelona

Reptes actuals i futurs

Posible Tema Optativo: Bloqueo del Canal de Suez

Impacte del  bloqueig de canal de Suez en el transport marítim

Per confirmar: conferència sobre igualtat de gènere

Sistema d'avaluació


SISTEMA D´AVALUACIÒ

Assistència presencial o virtual (si així ho decideixen per raons de seguretat o si aixì ho demanen alguns expositors) i activitats relacionades amb les conferències / sessions: 50% de la nota final.

Exam final relacionat amb totes les conferències: 50% de la nota final.

La nota de la feina final ha de ser mínima de 5 per poder fer la mitjana. Únicament serà possible fer la recuperació en el cas d'haver presentat l'examen final.

Bibliografia


Bàsic

 Pujol, Laura y Fernandez, Mariano. 2016. La Mente y el Corazón de un Logista. Editorial Marge Books. Barcelona.

Alan Harrison, Heather Skipworth, Remko Van Hoek & James Aitken. 2019. Logistics Management and Strategy. Competing through the supply chain. (6th Edition). Ed. Pearson, London.

Casey, M. and Wong, P. 2017. Global Supply Chains are about to get better, thanks to Blockchain.   International Business. Harvard Business Review.

Escudero Serrano, María José. 2019. Gestión Logística y Comercial. Editorial Thomson Paraninfo. ISBN 9788428340120. 

Martínez M, Jesús E; Montori D, Agustín; Badell S, Mariano. 2021. El Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. ISBN:9798749391299.

Martínez Marín, Jesús Ezequiel. 2021. Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. ISBN: 13-978-84-09-27863-3

https://economipedia.com/mercado/por-que-esta-cotizando-el-petroleo-en-negativo.html

https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2020/01/InformeAnual-2019-2.pdf

https://www.archbronconeumol.org/es-seguridad-biologica-preservacion-el-transporte-articulo-S0300289609000969

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/el-precio-del-petroleo-brent-puede-llegar-a-los-n-455427

https://www.ig.com/es/ideas-de-trading-y-noticias/contango-y--backwardation----que-pasa-en-el-mercado-del-petroleo-200421

https://www.prensa.com/economia/Buque-portacontenedores-establece-Canal-Panama_0_5304969484.html

https://www.youtube.com/watch?v=Bq6v5GojwNc

https://www.youtube.com/watch?v=Bq6v5GojwNc

https://www.youtube.com/watch?v=XFT6wLBXBls