Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Zahaira Fabiola González Romo
Alberto Guevara Chacon 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn.

   

Competències transversals
 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


Tendències i conceptes associats al Màrqueting i a la publicitat, aspectes que evolucionen contínuament en un sector que es caracteritza pel seu perfil innovador i on les inversions són cada dia més importants. Anàlisis de noves tendències i conceptes, així com propostes alternatives a les ja existents amb l'objectiu d'aportar noves fórmules per operar i actuar en un sector altament competitiu.

Continguts


1. Introducció al marekting 4.0
1.1. Evolució del Màrqueting 1.0 al 4.0
1.2. Estratègies de marca actuals

1.2.2. Del producte a la marca
1.2.3. De promeses a experiències
1.2.4. De la notorietat a la rellevància
1.2.5. De transaccions a relacions
1.2.6. De comunicació comercial a continguts i converses
1.2.7. De controlar a cogestionar
1.2.8. D'imatge a cultura
1.3. Participació i màrqueting de col·laboració
1.3.1. Mitjans socials d'expressió
1.3.2. Mitjans socials de col·laboració
1.4. Velles i noves regles del màrqueting
1.4.1. Els nous valors digitals
1.4.2. El nou mercat
1.4.3. Un nou model de relació
1.4.4. Els nous competidors
1.4.5. Les noves oportunitats
1.5. El nou consumidor digital, buyer persona

2. Consumer Journey
2.1. El Camí a l'Omnicanalidad

2.1.1. Single Chanel
2.1.2. Multi Chanel
2.1.3. Cross Chanel
2.1.4. Omni Chanel
2.2. Què és el Consumer Journey?
2.2.1. Matriu Customer Journey
2.2.2. Customer Journey Layers
2.2.3. Customer Journey Map

3. Tipus d'Estratègia Digital
3.1. Digitalitzar el físic
3.1.2. Generador de leads
3.2. Desvistualizar el digital
3.3. Storytelling

3.3.1. Tipus de Storytelling

4. Mapa de noves tendències
4.1. Mobile Màrqueting i Apps

4.1.1. Formats en Mobile Màrqueting
4.2. Publicitat Digital - SEM i SEU
4.2.1. Search engine optimization (SEU)
4.2.2. Search engine màrqueting (SEM)
4.3. Publicitat Digital - Formats publicitaris
4.3.1. Formats Integrats
4.3.2. Formats Especials
4.4. Publicitat Digital - Publicitat programàtica
4.4.1. Real Time Bidding
4.4.1.1. Beneficos del RTB
4.4.1.2. Tipus de campanyes RTB
4.5. Retargeting
4.6. Videomarketing
4.7. Advergaming

4.7.1. Casual Games
4.7.2. Advergames
4.7.3. Videogames
4.7.4. Massively multiplayer online and role-playing games
4.8. Inbound Màrqueting
4.8.1. Inbound vs. Outbound Màrqueting
4.8.2.. Metodologia de l'Inbound Màrqueting
4.9.. Màrqueting de Continguts
4.9.1. Formats del Màrqueting de Continguts
4.9.2. Beneficis del Màrqueting de Continguts
4.10. Big Data Màrqueting
4.10.1. Small Data vs. Big Data
4.10.2. Definició de Big Data
4.10.3. Para què serveix el Big Data Màrqueting?
4.11. Màrqueting de Segmentació
4.11.1. Tipus de segmentació digital
4.11.2. Models d'atribució
4.12. AI (Artificial Intelligence)
4.12.1. Avantatges de l'Ai
4.13. Marca personal

Sistema d'avaluació


Els ítems de puntuació de l'assignatura són:

 • Participació a classe i en les activitats a classe 20% (lliurables comprovables que només seran realitzades en hores de classe. No s'acceptaran fora de les hores de classe)
 • Treballs individuals: 50%
 • Evaluació final: 30%

Examen final

30%

Participacións en activitats plantejades dins de l’aula i

20%

Treballs individuals 50%
   

EVALUACIÓ DE RECUPERACIÓ: En el cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a recuperació de l'evaluació final, mantenint els percentatges esmentats a la nota final i la condició de nota mínima.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0. Transforma tu estrategi para atraer al consumidor digital. LID Editorial Empresarial. Madrid. 2018

Manzano, Roberto; Diana Gavilán; María Avelló; Carmen Abril (2012) Marketing Sensorial. Ed Pearson.

Pintado Blanco, Teresa; Sánchez Herrera, Joaquín (2010); Nuevas tendencias en comunicación. 1 ed. ESIC Editorial

Schnard A, Schnard D. (2010); Marketing para emprendedores; ECO EDICIONES; Colombia

Davis, Melissa (2010) Fundamentos del Branding. Ed. Parramó.

Escribano, Javier (2011) Vender en internet. Ed. Anaya.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0. LID Editorial Empresarial. Madrid. 2011

Lindstrom, Martin (2011) Así se manipula al consumidor: Cómo las empresas consiguen lavarnos el cerebro y que compremos sus marcas Ediciones gestión 2000.

Merino Sanz, María Jesús; Yagüez, Estefanía. (2012) Nuevas tendencias en investigación y marketing. Ed. Esic Editorial.

Noel, Hayden (2012) El comportamiento del consumidor. Ed Blume.

Sheehan, Brian (2012) Marketing om-line. Ed. Blume.

Maqueira J. (2009) Marketing 2.0: El Nuevo Marketing en la web de las Redes Sociales. RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones.

Bravo, Carlos (2013) Marketing de guerrilla para emprendedores valientes. Esfera Libros Editorial.

Lindstrom, Martin (2008) Buyology: verdades y mentiras sobre por qué compramos. Ediciones Gestión 2000.
 

Alonso Rivas, Javier; Grande Esteban, Ildefonso (2013) Comportamiento del consumidor "decisiones y estrategia de marketing“. Ed. Esic.

Álvarez, Roberto (2011) Neuromarketing. Ed. Pearson Educación.

Williams, Eliza (2010) La nueva publicidad. Las mejores campañas en la era de Internet. Editorial GG