Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Ramon Gomà Ayats

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • E15_Tenir coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació

     

  • Conèixer els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat

Descripció


Assignatura optativa emmarcada en el bloc de la menció en Fabricació Intel·ligent en la Indústria 4.0.

L’assignatura estudia els elements principals d’un sistema de fabricació avançada fent una especial incidència en el control d’eixos i les màquines de control numèric. A partir del coneixement d’aquets elements, es tracta el tema de la fabricació automàtica i flexible integrant les màquines de control numèric amb robots de càrrega i descàrrega, sistemes automàtics de transport i magatzems automàtics.

El curs inclou una presentació de la importància, possibilitats i limitacions del telemanteniment i, també, l’estudi de les possibilitats dels sistemes de realitat virtual i augmentada, amb una especial incidència en el manteniment dels actius de la planta.

 

Continguts


1: Elements i màquines per a la fabricació avançada.

2: Màquines amb control numèric i la seva programació

3: Solucions de control de moviments en màquina.

4: Sistemes de fabricació rígids i flexibles

5. Logística interna. Sistemes automàtics de transport

6: Magatzems automàtics

7: Muntatge i Manteniment. Estratègies

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació es fa en base a un examen final i a l'avaluació del projecte desenvolupat.

L'examen final constarà de preguntes teòriques i un o més problemes. Aquest examen té un pes del 30% a la nota final.

El projecte es fa en equip però s'identifica quines parts ha realitzat cada un dels membres. L'avaluació es fa tenint en compte tant el contingut com la presentació. El projecte té un pes del 70% a la nota final.

L’assistència a les sessions de classe i el lliurament dels informes corresponents de les activitats desenvolupades és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

Es realitzarà un examen extraordinari de recuperació de l'examen final.

Bibliografia


Bàsic

Vivancos Calvet, Joan. Fabricación Asistida por Ordenador. Barcelona: CPDA-ETSEIB, 2010. ISBN 8496616231.

Complementary

Chang, Tien-Chien ; Richard A. Wysk ; Hsu-Pin Wang. Computer-Aided Manufacturing. 3rd ed. New York: Pearson Prentice Hall,
2006. ISBN 9780131429192.

Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric 1 : Conceptes, característiques i elements bàsics [en línia]. 3a ed. Barcelona: Edicions UPC,
1997 [Consulta: 28/09/2018]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36326. ISBN 8483012170.

Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric 2 : Programació. 3a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1997. ISBN 8483012189.