Informació general


Tipus d'assignatura: contents.t_assignatura.

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: