Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


L'assignatura serà impartida en castellà amb l'ús intensiu de lectures, vídeos, i altres materials en anglès, de forma tal que la proporció d'idiomes quedaria així:
castellà 50%
anglès 50%
Els alumnes podran utilitzar el català en les seves exposicions i treballs presentats.

Descripció


Publicitat i Promoció usant estratègies de màrqueting que combinen el social, el local i el mòbil: SoLoMo, és una assignatura pràctica dedicada al desenvolupament de apps tipus SoLoMo en les quals s'integren totes les possibilitats que ofereix l'ús creixent dels dispositius mòbils vinculats a totes les activitats de la vida, l'ús de la geolocalización i el seu aprofitament en les estratègies de màrqueting i el reconegut paper de les xarxes socials i la seva influència en la presa de decisions del consumidor. 
SoLoMo és aplicar el local, el social i el mòbil a les estratègies de Publicitat i Promoció.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar la competència empresarial i identificar mercats i clients comprenent el comportament dels consumidors i utilitzant les eines tecnològiques del Màrqueting
 • Reconèixer el paper creixent que tenen el consum social en les decisions de compra dels consumidors.
 • Identificar les principals tecnologies i aplicacions que faciliten la geolocalizació i la seva interacció amb les xarxes socials en el procés de compre.
 • Identificar les bases per desenvolupar projectes emprenedors basats en les Estratègies de Màrqueting SoLoMo.

Metodologia de treball


L'assignatura és semipresencial i eminentment pràctica basada en la recerca individual de casos d'èxit i un projecte de curs. 
Durant el desenvolupament de l'assignatura s'aplicaran les següents activitats docents:

 • MD1. Classe magistral
 • MD3. Presentacions
 • MD5. Seminaris
 • MD7. Estudis de cas
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles
 • MD11. Tutories no presencial

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1

Què és SOLOMO?

Noves tendències en les Estratègies de Màrqueting SOLOMO

Tema 2

Xarxes Socials i Comportament del nou consumidor

El paper de les xarxes socials en el model de decisióde compres del nou consumidor

Tema 3

La Geolocalizació i la seva aplicació al Màrqueting

La importància de la geolocalizació i la seva aplicació al món dels negocis locals

Tema 4.

L'aplicació de les estratègies de Màrqueting SOLOMO al consumidor multipantalla.

Estratègies de Màrqueting en dispositius mòbils

Tema 5.

L'aplicació de les estratègies SOLOMO al sector del turisme i la gestió del temps lliure

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


Avaluació Contínua:

 • 50% Treball de recerca individual + Participació individual als debats i la curació de continguts
 • 50% Projecte de Curs de la assignatura. Projecte en grup i exposició. 
 • Examen de validació del projecte i del treball individual

Recuperacio´:

 • 50% Participació en la curació de continguts i als debats de forma online + Treball de recerca individual
 • 50% Projecte de Curs de la assignatura. Projecte individual i exposició.
 • Examen de validació del projecte i del treball individual