La Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus, amb l’equip d’investigadors format per Eloi Serrano, Ismael Hernández i Màrian Buil, va donar suport a la nova cooperativa en la realització d’un pla d’empresa i un pla de viabilitat.

Yes we Rent, en català “Lloguem”, és un projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró i iniciat a finals del 2018, que té com a objectiu explorar solucions basades en l’economia social i cooperativa a fi de generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a la ciutat de Mataró. Amb l’objectiu de fer difusió pública dels resultats obtinguts fins ara en el projecte, es va celebrar un acte de presentació a l’espai Mataró Connecta, que va ser organitzat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Mataró.

Els principals resultats, fruit del treball d’aquests darrers anys, són la creació d’una nova cooperativa de llogaters, Bloc Cooperatiu, que compta ja amb 100 socis, i la captació fins llavors de 61 habitatges. Per a incentivar la captació d’aquests habitatges es van crear una sèrie de mesures avantatjoses per als propietaris, com són subvencions a fons perdut per a actuacions d’eficiència energètica dels habitatges, realització d’obres de rehabilitació, garanties de cobrament, beneficis fiscals i gratuïtat en la gestió del lloguer.

La participació del TecnoCampus, com a soci del projecte, ha consistit en dur a terme una avaluació d’impacte, quantitativa i econòmica. Pel que fa a l’avaluació d’impacte, liderada pels investigadors Josep Maria Raya, Catalina Llaneza i Helena Hernández, es van mostrar els indicadors que s’han treballat al llarg del projecte i els resultats de l’anàlisi de les primeres dades obtingudes dels primers habitatges llogats. Tal i com destacava la investigadora Catalina Llaneza, per poder veure l’impacte real del projecte es requereix recopilar més dades i informació quan hagi passat cert temps, ja que encara ens trobem als inicis de funcionament de la cooperativa i amb els primers habitatges captats.

Per altra banda, la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus, amb l’equip d’investigadors format per Eloi Serrano, Ismael Hernández i Màrian Buil, va donar suport a la nova cooperativa, Bloc Cooperatiu, en la realització d’un pla d’empresa i un pla de viabilitat. Actualment els socis del projecte estan treballant conjuntament en la futura sostenibilitat d’aquest ja que la dotació de fons europeus finalitza a l’octubre. En concret, l’objectiu és que Bloc Cooperatiu es consolidi com un nou agent en el mercat de l’habitatge, capaç de generar i gestionar els pisos per garantir la continuïtat d’aquest projecte de foment del lloguer assequible. En definitiva, aquest projecte innovador dona l’oportunitat d’experimentar una nova solució a un dels principals reptes socials actuals, com és l’accés a l’habitatge.

De fet, ja és un referent a nivell internacional ja que al juny d’aquest any va ser guardonat amb el “European Responsible Housing Awards” en la categoria de finançament just per a l’habitatge assequible en el marc del “International Social Housing Festival” celebrat a Hèlsinki. Yes we Rent és un projecte finançat amb fons europeus de desenvolupament regional a través de la iniciativa d’accions innovadores urbanes (UIA), que proveeix recursos per testejar noves solucions que donin resposta als reptes urbans. El consorci que fa possible la realització d’aquest projecte està composat per l’Ajuntament de Mataró (coordinador), la Diputació de Barcelona, Fundació Unió de Cooperadors, Salesians Sant Jordi, l’Institut de Govern i de Polítiques Públiques de la UAB (IGOP) i el TecnoCampus (centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra).


Anterior

Acord del Banc Sabadell amb el TecnoCampus per donar suport als premis Creatic

Següent

Participació d'estudiants del TecnoCampus en una trobada internacional del Programa Start for Future