El curs 2021-2022 ha arrencat al TecnoCampus amb plena presencialitat en la docència. El TecnoCampus, com el conjunt de centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, ha programat el curs amb la flexibilitat necessària per poder reaccionar i complir en tot moment les normes que fixin les autoritats sanitàries atenent a l'evolució de la pandèmia. 

El curs 2021-2022 ha arrencat al TecnoCampus amb plena presencialitat en la docència. El TecnoCampus, com el conjunt de centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, ha programat el curs amb la flexibilitat necessària per poder reaccionar i complir en tot moment les normes que fixin les autoritats sanitàries atenent a l'evolució de la pandèmia. 

En cas de no poder assistir a classe per causa del COVID-19, els estudiants hauran de comunicar-ho a la cap d’estudis de cada centre, amb la corresponent justificació. Si la tipologia de la classe ho permet, es podrà seguir on-line. Aquesta excepcionalitat no s’estendrà a altres situacions de salut.

Pel que fa a les pràctiques fora de la universitat, s’hauran de complir els requisits preventius establerts per la institució d’acollida. Així mateix, es reprendran les activitats programades de vida universitària i de l’Associació d’Estudiants (ASEST) en els espais del campus, sempre que es compleixin les mesures de salut i seguretat estipulades per les autoritats sanitàries.

Cal que tota la comunitat universitària segueixi escrupolosament les mesures de prevenció previstes quant a higiene i ús de la mascareta, en particular en espais tancats. 
 


Anterior

Estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals, seleccionats en els Premis SGAE Nova Autoria del Festival de Sitges

Següent

El professor Jordi Ayza participa en una jornada al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya