El curs 2021-2022 ha arrencat al TecnoCampus amb plena presencialitat en la docència. El TecnoCampus, com el conjunt de centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, ha programat el curs amb la flexibilitat necessària per poder reaccionar i complir en tot moment les normes que fixin les autoritats sanitàries atenent a l'evolució de la pandèmia. 

El curs 2021-2022 ha arrencat al TecnoCampus amb plena presencialitat en la docència. El TecnoCampus, com el conjunt de centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, ha programat el curs amb la flexibilitat necessària per poder reaccionar i complir en tot moment les normes que fixin les autoritats sanitàries atenent a l'evolució de la pandèmia. 

En cas de no poder assistir a classe per causa del COVID-19, els estudiants hauran de comunicar-ho a la cap d’estudis de cada centre, amb la corresponent justificació. Si la tipologia de la classe ho permet, es podrà seguir on-line. Aquesta excepcionalitat no s’estendrà a altres situacions de salut.

Pel que fa a les pràctiques fora de la universitat, s’hauran de complir els requisits preventius establerts per la institució d’acollida. Així mateix, es reprendran les activitats programades de vida universitària i de l’Associació d’Estudiants (ASEST) en els espais del campus, sempre que es compleixin les mesures de salut i seguretat estipulades per les autoritats sanitàries.

Cal que tota la comunitat universitària segueixi escrupolosament les mesures de prevenció previstes quant a higiene i ús de la mascareta, en particular en espais tancats. 
 


Anterior

Estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals, seleccionats en els Premis SGAE Nova Autoria del Festival de Sitges

Següent

El TecnoCampus inaugura un nou estudi d’enregistrament i edició d'àudio d'acord amb els estàndards actuals de la indústria musical