El Senat, òrgan consultiu del TecnoCampus, va inaugurar una nova etapa de treball el passat 4 de març, en el marc del seu mandat 2023-2027. Per tal d’avançar en els objectius establerts i definir un pla d'acció alineat amb el Pla Estratègic 2027, el Senat va celebrar la seva primera sessió de treball de l'any en un format innovador. 

Aquest nou enfocament pretén impulsar la seva eficàcia i operativitat, obrint les portes a una col·laboració més estreta i dinàmica entre els membres del Senat i la comunitat de TecnoCampus. El Senat de TecnoCampus és l’òrgan consultiu i d’assessorament de la Fundació. Representa la veu i el sentir dels beneficiaris de l’acció de la Fundació, vetllant pel bon govern i recolzant l’impuls de nous projectes estratègics. El Senat està format per un total de 20 membres, que provenen dels següents col·lectius: personal de la Fundació TecnoCampus, estudiants i alumni, empreses i institucions vinculades a TecnoCampus i persones notòries del territori que destaquen per la seva dimensió social, cultural i/o científica.


Anterior

Docents dels departaments d’Empresa i de Salut presenten a València resultats sobre l'aplicació de la perspectiva de gènere a la docència

Següent

Dust Games, un estudi de videojocs creat per estudiants del TecnoCampus, seleccionat per participar en el programa GameBCN