Arran de l’enquesta realitzada durant el curs 2022-23 a tota la comunitat d’estudiants del TecnoCampus, fruit d’un projecte de recerca transversal entre els departaments d’Empresa i Salut, se n'han presentat resultats en el CICFEM, VI Congreso Internacional Ciencia, Feminismo y Masculinidades. 

En el VI Congreso Internacional Ciencia, Feminismo y Masculinidades, celebrat a València de l’1 al 2 de març de 2024, s’ha realitzat la presentació de la ponència “Análisis de la incorporación de la perspectiva de género en la docencia desde la visión del estudiantado del TecnoCampus – UPF”, per part dels professors Dolors Celma, Patrícia Crespo, Judith Turrión, Marc Terradellas i Enric Camón. 

Els resultats presentats són preliminars i aporten una primera diagnosi de l’estat en el que es troba la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència des del punt de vista dels estudiants atenent tant a les dades globals com per departaments. Algunes de les conclusions apunten que les dones tenen una mirada més crítica en relació a la docència en perspectiva de gènere. L'alumnat aposta per evitar mantenir estereotips de gènere en el treball en equip. Per altra banda, la majoria de respostes indiquen que el professorat utilitza un llenguatge oral i escrit no sexista, encara que caldria millorar el llenguatge oral sense biaix de gènere. A més, els estudiants reclamen que les assignatures incorporin més continguts en perspectiva de gènere de manera que afavoreixi les reflexions crítiques en aquest aspecte.

Es continuarà investigant sobre el tema, analitzant en detall els resultats obtinguts, per procedir a generar recomanacions i línies d’actuació que permetin avançar cap a la igualtat i la no discriminació en l’àmbit de la docència a la Universitat.


Anterior

El TecnoCampus commemora amb diversos actes el Dia Internacional de les Dones

Següent

Dust Games, un estudi de videojocs creat per estudiants del TecnoCampus, seleccionat per participar en el programa GameBCN