La Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus ha participat en la jornada "Construcció circular: present i futur", organitzada per Construcía i La Vanguardia el dia 28 de setembre. 

La Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus ha participat en la jornada "Construcció circular: present i futur", organitzada per Construcía i La Vanguardia el dia 28 de setembre. 

La jornada s’ha realitzat en el Círculo Ecuestre de Barcelona, i ha reunit diverses empreses dels sectors de la construcció i financer, per parlar i debatre sobre els reptes i les oportunitats de la transformació del sector, i compartir experiències sobre els projectes actuals líders i exemplificadors, dels compromisos de les empreses ponents, i també dels reptes que hi ha per endavant. En representació de la càtedra hi ha participat la professora Mar Isla.

El sector de la construcció és un sector econòmicament i ambientalment important. Genera al voltant del 9% del PIB d’Europa (dades del 2020), i ocupa uns 18 milions de persones. Així mateix, se li atribueix una gran part del problema ambiental: més del 30% del residus totals, més del 50% del consum de matèries verges, més del 40% del consum energètic, entre d’altres, es deu a l’activitat d’aquest sector, fet que el fa absolutament insostenible sota els paràmetres dels models lineals.

És per això que no hi haurà, ha apuntat Isla, canvi cap a un nou model econòmic i social sense comptar amb el sector de la construcció. I es per això també que el plans d’economia circular de la Unió Europea i d’Espanya col.loquen la construcció entre els sectors estratègics que tenen un tracte diferenciat.

Però al darrera dels projectes de transformació ambiental, de la descarbonització i l’economia circular, hi ha enormes necessitats de finançament. Cal un sector conscient i responsable per incorporar la sostenibilitat en la seva política d’inversió, per evitar riscos, però també visionari de les oportunitats de fer-ho.

Els assistents han apuntat que són molts els reptes de tots els agents. També per l’administració pública, que ha de facilitar un marc regulatori, fiscal i econòmic que faci viable apostar per edificis sostenibles. I també, naturalment, per les universitats i els centres tecnològics, que han de contribuir a generar més coneixement i metodologies per a l’optimització de l’ús de materials i dels processos, a dissenyar bones mètriques per mesurar valors fins ara no comptabilitzats , a formular noves eines per la gestió i la governança, i a formar també els nous professionals sota els nous principis de la sostenibilitat, econòmica, ambiental i social.


Anterior

Estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals, seleccionats en els Premis SGAE Nova Autoria del Festival de Sitges

Següent

El professor Jordi Ayza participa en una jornada al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya