Es tracta d’una prova pilot que vol certificar habilitats emprenedores dins del marc europeu EntreComp. El conveni se signa per als dos propers cursos i es desenvoluparà en el marc dels Treballs de Recerca dels alumnes de l’Escola GEM, la primera escola de Mataró que certificarà les competències emprenedores dels seus estudiants de batxillerat. Divendres passat es va fer entrega dels diplomes als estudiants de batxillerat que han participat en la prova pilot.

 

Featured image

L’Escola GEM i el TecnoCampus impulsen un programa de certificació de la competència emprenedora amb una prova pilot dins el Treball de Recerca (TdR) dels alumnes de batxillerat. Aquest programa té com objectiu certificar l’adquisició d’habilitats emprenedores seguint el marc europeu EntreComp. Aquestes competències complementen el currículum formatiu dels alumnes, dotant-los d’habilitats que els permeten passar de la idea a l’acció incorporant una actitud emprenedora en tot allò que fan.

El programa s’inclou dins del conveni de transferència de coneixement signat entre l’escola i la universitat per als cursos 2020-21 i 2021-22. L’Escola GEM es converteix en la primera escola de Mataró que certificarà la competència emprenedora dels seus estudiants de batxillerat a través del TdR. Les competències que s'avaluen s’emmarquen dins de la UE EntreComp (The Entrepreneurship Competences Framework) dins de tres grans àrees: idees i oportunitats, recursos i passar a l’acció. En el cas concret de la certificació de l’adquisició de la competència emprenedora dels alumnes de batxillerat de l’escola GEM, s’avaluen en el desenvolupament del Treball de Recerca que s’inicia a primer de batxillerat i es finalitza a segon.

Concretament en l’àmbit d’idees i oportunitats, s’avalua la competència de detectar oportunitats de negoci i crear-ne una solució innovadora aplicant la creativitat i el pensament ètic i sostenible. Pel que fa a l’àmbit de recursos, s’avalua la competència de determinar els recursos necessaris per implementar la solució generada i ser capaç de convèncer altres persones perquè se sumin al projecte tot mostrant una comunicació eficaç i lideratge. S’entenen les competències com les eines que necessiten els nois i les noies per entendre el món i per posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i críticament en la societat plural.

A més de desenvolupar els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds (saber, saber fer i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar). Emprenedoria i TecnoCampus, de la mà L’emprenedoria és un dels eixos transversals del model universitari del TecnoCampus. La seva trajectòria des del 2010, l’avala com a referent en competències emprenedores al Maresme. L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) ha dissenyat, impulsat i treballat en la investigació de les competències emprenedores definint un model i un itinerari propi que permet adaptar-lo en qualsevol altre centre o organisme. Màrian Buil, professora titular en emprenedoria i innovació del Tecnocampus, és l’autora del model i de l’itinerari emprenedor. Dins la línia de recerca que desenvolupa va idear, al 2019, el programa de certificació de competències emprenedores per a escoles i altres organismes, emmarcat dins UE EntreComp (The Entrepreneurship Competences Framework).

Pel que fa a l’Escola GEM, l’emprenedoria és un dels eixos educatius claus per entendre el Batxillerat a l’escola, entenent aquesta com una actitud i una competència transversal que acompanya l’estudiant durant totes les etapes a l’escola i que li ha de permetre encaixar dins d’un món ple de canvis i noves necessitats. Dins del programa, estudiants de l’itinerari emprenedor dels centres universitaris del TecnoCampus per guiar des d’una perspectiva emprenedora pròpia els alumnes de l’Escola GEM i també ofereix una formació MOOC (Massive On-line Open Course) Innotools 2.0. El MOOC conté eines innovadores per introduir el procés emprenedor dins el TdR.


Anterior

El TecnoCampus participa en la Fira Mataró Orienta

Següent

Lectura d'una tesi doctoral dirigida pel professor Jordi Roquer