Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris.

Una comissió externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitarà properament el TecnoCampus per emetre un informe de qualitat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport del Departament de Salut. Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris.

El Departament ha de redactar de manera prèvia a la visita un autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb els estudis. L’autoinforme ha estat elaborat per una comissió amb representació dels estudiants, el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb l’objectiu d’elaborar un document que reculli diferents punts de vista.

L'autoinforme es pot consultar aquí, i fins al dimecres 14 de juny tothom pot proposar millores al contingut de l’autoinforme. Les propostes es poden fer arribar a través de la bústia oberta.


Anterior

La professora Virginia Espinosa participa en un tribunal de tesi al Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Següent

El primer Fòrum Valors Mataró-Europa constata les dificultats actuals del projecte europeu però considera que és possible superar-les