Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris.

Una comissió externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitarà properament el TecnoCampus per emetre un informe de qualitat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport del Departament de Salut. Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris.

El Departament ha de redactar de manera prèvia a la visita un autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb els estudis. L’autoinforme ha estat elaborat per una comissió amb representació dels estudiants, el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb l’objectiu d’elaborar un document que reculli diferents punts de vista.

L'autoinforme es pot consultar aquí, i fins al dimecres 14 de juny tothom pot proposar millores al contingut de l’autoinforme. Les propostes es poden fer arribar a través de la bústia oberta.


Anterior

La professora Virginia Espinosa participa en un tribunal de tesi al Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Següent

El TecnoCampus acull, amb el suport de la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat, una nova edició del congrés Recuwaste