Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris.

Una comissió externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitarà properament el TecnoCampus per emetre un informe de qualitat del Grau en Enginyeria d’Organització Industrial del Departament de Tecnologia.

Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris. El Departament ha de redactar de manera prèvia a la visita un autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb els estudis. L’autoinforme ha estat elaborat per una comissió amb representació dels estudiants, el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb l’objectiu d’elaborar un document que reculli diferents punts de vista. L'autoinforme es pot consultar aquí, i fins al dimecres 7 de juny tothom pot proposar millores al contingut de l’autoinforme. Les propostes es poden fer arribar a través de la bústia oberta.

 


Anterior

Primer premi en el concurs Textografia 2023 per a Marc Bonet, estudiant de quart curs del grau en Mitjans Audiovisuals

Següent

Formula Student presenta el cotxe monoplaça que competirà amb altres equips universitaris