Data de publicació:
2022-01-14

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-01-21

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

En el marc del projecte ERASMUS + de la Comissió Europea Action: KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA203 - Strategic Partnerships for higher education i concretament en el projecte:
Projecte 1 : DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX)
Projecte 2: STUDENT STRESS TRAINING e-Mobile Management (SSTEMM)

Es vol cobrir un lloc de treball durant el permís de maternitat de tècnic/a de gestió del projecte depenent del Grup de recerca GRACIS de la Fundació Tecnocampus sota la direcció de la Dra. Esther Cabrera.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Executar els projectes de recerca juntament amb les investigadors principals dels projectes europeus.
 • Organitzar les reunions de l’equip  investigador dels 8 països europeus que formen part dels dos projectes.
 • Establir comunicacions periòdiques de seguiment i control amb els investigadors.
 • Coordinar les accions dels projectes en la seva temporalitat per complir amb els terminis establerts en el conveni.
 • Escriure, juntament amb els investigadors,  documents, informes, publicacions, relacionades amb els projectes.
 • Impartir, de manera puntual docència en els Graus vinculats amb els projectes.
 • Fer un seguiment dels pressupostos dels projectes
 • Coordinar-se amb el servei de projectes i suport a la recerca de Tecnocampus en el seguiment dels projectes i el compliment del conveni.
 • Introduir dades, arxivar i classificar seguint pautes establertes per la coordinació dels projectes.

REQUISITS INDISPENSABLES

 • Titulació universitària preferentment en l’àmbit de salut (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent).

ASPECTES VALORABLES

 • Formació complementària en el camp de la gestió de projectes. 
 • Experiència prèvia en les funcions requerides, en especial en aspectes relacionats amb la planificació, execució i justificació de projectes. (Especificar clarament al CV).
 • Mínim certificat de nivell B2.2 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR

CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:

 • Contractació laboral temporal a temps parcial per substitució baixa maternitat (aproximadament 6 mesos)
 • Incorporació immediata
 • Horari laboral de 9h a 14h (20h setmanals) amb flexibilitat horària
 • El grup professional és de tècnic/a categoria A2 segons conveni laboral vigent

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Totes les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins el dia 21/01/2022, cal seleccionar dins el formulari que estàs interessat/da a treballar en l'àmbit de GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS. 

 

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció