Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM6 P2 OF. 3

Correu electrònic: emur@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Categoria professional: Doctor

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Fisioterapeuta Col•legiada nº 4070 Llicenciada en Ciències de 'l'Activitat Física i l'Esprt. Màster Oficial en Activitat Física i Esport Doctora en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Coordinadora del grup de treball de “Fisioteràpia aquàtica - UFAE” del Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Fisioterapeuta en plantilla del CEM Marítim (Fundació Claror) – centre de Talassoteràpia. Presentació póster “Influence of cold or warm water immersion on muscular displacement and muscle contraction time” a la II Conferència Europea basada en la evidència de Teràpia Aquàtica, Leuven – Bèlgica (abril 2015). Presentació del primer Manual de Fisioteràpia Aquàtica, com a coautora juntament amb els membres del grup de fisioteràpia aquàtica – UFAE del Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya.