Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM6 P2 OF. 1

Correu electrònic: lgarciav@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


2015-2016 Màster en Direcció y Gestió de l’Esport. Universitat Pompeu Fabra 2004-2008 Llicenciada en Ciències Activitat Física i Esport. Universitat Barcelona 2008 Certificat d’Aptitud Pedagògica. Universitat de Barcelona Formació complementària: Dona activa: qualitat de vida. El secret d’enganxar-se a moure’s - Consell Català de l’Esport 2016 Jornada Dona i Esport - Consell Català de l’Esport 2014 Ambientalització d’esdeveniments - Diputació de Girona 2014 Seminari Instagram i Facebook - Patronat de Turisme 2014 Taller ser creatiu y saber generar Noves Oportunitats de Negoci, Banyoles-2013 Esdeveniments esportius i medi ambient, Barcelona-2013 Comunicació i Protocol en l’esport - Diputació de Girona 2012 Ús igualitari del llenguatge en la redacció de documents - Ajuntament de Girona 2012 Valoració del grau de satisfacció dels usuaris d’una instal·lació esportiva - Diputació Barcelona 2011 Redacció de projectes de gestió de infraestructures esportives, Barcelona-2010 Planificació de los equipaments esportius municipals, Barcelona-2010 Instructor de turisme rural, turisme activo, turisme cultural y gestió turística, Madrid 2010 Pautes Redacció Projectes de Gestió - Diputació Barcelona 2010 Eines d’Implementació d’un pla de qualitat - Diputació Barcelona 2010 La Seguretat en els equipaments, les instal·lacions i el material esportiu - Diputació Girona 2009 Els homes en la política d’igualtat - Ajuntament de Girona 2009 Integració d’aplicacions Microsoft Office - Ajuntament de Girona - 2009 Promoció de la Salut Mitjançant l’Activitat Física - INEFC 2009 La programació de l’entrenament esportiu mitjançant l’ordinador - INEFC 2007 Fitness aquàtic - INEFC 2007 Activitats aquàtiques per a nadons - INEFC 2007 La comunicació com a eina de treball . Universitat de Barcelona 2008 Educació i Esport - Universitat de Barcelona 2008 Participació Diada Internacional de la Dansa - INEFC 2007 Fonaments de dietètica esportiva - INEFC 2006 El Deporte Federado a Debate - Confederación de Federaciones Deportivas Españolas - Madrid 2005 Nuevas herramientas y sistemas para la valoración de la AF y entrenamiento - CAR Sant Cugat 2005 Entrenadora i àrbitre de Kin-Ball - INEF Madrid 2005 Ludocària - Ministerio Educación, Cultura y Deporte 2004 Fitness y aerobic - Ministerio Educación y Ciencia 2004 Instructor en Acondicionamiento Físico - Ministerio Educación, Cultura y Deportes 2004 Instructor de Turismo Rural, activo, cultural y gestión turística de albergues, camping y colonias - Ministerio Educación, Cultura y Deportes 2004 Educación escolares y escolares con necesidades especiales - Ministerio Educación, Cultura y Deportes 2004 Socorrisme bàsic - Creu Roja 2003 Socorrismo Acuático - Creu Roja 2003

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE L`ACTIVITAT FÍSICA I L`ESPORT (C.A.F.E) UNIVERSITAT DE BARCELONA
MÀSTER EN GESTIÓ I DIRECCIÓ DE L`ESPORT UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CERTIFICAT D`APTITUD PEDAGÓGICA UNIVERSITAT DE BARCELONA