Informació general


Càrrec: Cap estudis

Despatx: OF. 17

Correu electrònic: rabassa@tecnocampus.cat

Categoria professional: Titular

Escoles


ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Em vaig llicenciar en Informàtica per la Facultat d'informàtica de Barcelona (FIB-UPC) l'any 1992. He desenvolupat la tasca de professora des del 1993 a la Politècnica de Mataró. Aquests anys he impartit assignatures de diferents àrees: Sistemes Operatius, Programació i Bases de Dades. Durant els últims anys he desenvolupat tasques de gestió universitària, he estat coordinadora dels Treballs Fi de Grau (TFG) del grau en Mitjans Audiovisuals des de l’any 2008 fins l’any 2016, he coordinat el grau de Mitjans audiovisuals durant dos cursos acadèmics (2013-14 i 2014-15) i actualment exerceixo de Cap d’estudis de l’Escola Politècnica des del curs 2015-16.

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
LLICENCIATURA EN INFORMÀTICA FACULTAT D`INFORMÀTICA DE BARCELONA (UPC)