Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: Associat/da

Correu electrònic: rcampanal@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Àmbits de coneixement


Activitat física i esport

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
Doctor Activitat física i esports Universitat de Lleida (UDL)
Llicenciat en educació física INEFC Barcelona - UB
Máster estudis avançats DEA Universitat de Barcelona UB
Màster en alt rendiment d'esports col.lectius INEFC Barcelona/FC Barcelona
Coach internacional Federació internacional de coaching ICF