Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM6-DEPATX 2

Correu electrònic: vrodriguezsa@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Categoria professional: Doctor

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
DIPLOMADA EN FISIOTERÀPIA BLANQUERNA, UNIVERSITAT RAMON LLULL
POSTGRAU D`EXPERT EN FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I CARDÍACA UNIVERSITAT EUROPEA DE MADRID
MÀSTER EN SALUT PÚBLICA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
DOCTORAT EN BIOMEDICINA. EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA - EXCEL·LENT CUM LAUDE- UNIVERSITAT POMPEU FABRA
MÀSTER EN METODOLOGIA DE LA SIMULACIÓ APLICADA EN CIÈNCIES DE LA SALUT I SOCIALS Universitat de Manresa

Activitat científica


Articles

Any publicació Títol Autor

2022

HIGH HIV/STI PREVALENCE AMONG CISGENDER MEN AND TRANSGENDER WOMEN SEX WORKERS ATTENDING COMMUNITY-BASED CENTRES IN BARCELONA, SPAIN: THE SWEETIE PROJECT.

FERRER L; GONZáLEZ V; MARTRó E; ET AL.

2022

PATIENT EXPERIENCE, SATISFACTION AND SHARED DECISION-MAKING IN COLORECTAL CANCER SCRENNING: PROTOCOL OF THE MIXED-METHODS STUDY CYDESA.

SELVA A; LóPEZ P; PUIG T; ET AL.

2021

SATISFACTION AND EXPERIENCE WITH COLORECTAL CANCER SCREENING: A SYSTEMATIC REVIEW OF VALIDATED PATIENT REPORTED OUTCOME MEASURES.

SELVA A; SELVA C; ÁLVAREZ-PéREZ Y ET AL.

2018

RISK STRATIFICATION FOR HIGH GRADE INTRAEPITHELIAL LESIONS OF THE CERVIX IN PARTICIPANTS TO CERVICAL CANCER SCREENING IN CATALONIA, SPAIN, 2010-15.

DE SANJOSé S; RODRIGUEZ-SALéS V; BOSCH FX; ET AL.

2018

MOVING TOWARDS AN ORGANISED CERVICAL CANCER SCREENING: COSTS AND IMPACT.

DíAZ M; MORIñA D; RODRíGUEZ-SALéS V; ET AL.

2015

EL CRIBADO DEL CáNCER DE CUELLO DE úTERO EN EL SISTEMA PúBLICO DE SALUD DE CATALUñA. EVALUACIóN Y SEGUIMIENTO DURANTE EL PERíODO 2006-2012.

DE SANJOSé S; IBAñEZ R; RODRíGUEZ-SALéS V; ET AL.

2014

COVERAGE OF CERVICAL CANCER SCREENING IN CATALONIA, SPAIN (2008-2011).

RODRíGUEZ-SALéS V; ROURA E; IBáñEZ R; ET AL.

2014

SCOPING REVIEW ON CANCER PREVENTION IMMIGRANTS LIVING IN SPAIN.

RODRíGUEZ-SALéS V; ORTIZ-BARREDA G; DE SANJOSé S.

2013

COVERAGE OF CERVICAL CANCER SCREENING IN CATALONIA FOR THE PERIOD 2008-2011 AMONG IMMIGRANTS AND SPANISH-BORN WOMEN.

RODRíGUEZ-SALéS V; ROURA E; IBAñEZ I; ET AL.